Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Prevencija zlostavljanja i rizičnog ponašanja

Šifra: 63975
ECTS: 3.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub - Predavanja
Izvođači: Ema Petričević, prof. - Seminar
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći prepoznati zlostavljanje, rizična ponašanja, emocionalne krize, te posttraumatske reakcije kod učenika, naučit će osnove postupanja s učenicima koji pokazuju takve simptome i ponašanja, te će razumjeti ulogu i načine, a posebno ulogu nastavnika i škole, u prevenciji zlostavljanja i rizičnih ponašanja.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod u predmet: uloga prevencije u razvoju zdrave ličnosti
2. Uloga stresora i traume, vrste i posljedice traume
3. Pravni okvir zaštite djece i maloljetnika
4. Zanemarivanje i emocionalno zlostavljanje
5. Tjelesno zlostavljanje
6. Seksualno zlostavljanje
7. Zlostavljanje između nastavnika i učenika
8. Međuvršnjačko zlostavljanje
9. Sukobi i vršnjačka medijacija kao način rješavanja sukoba
10. Maloljetnička delinkvencija
11. Depresivnost, suicid i druge psihičke smetnje
12. Ovisnosti
13. Uloga škole i nastavnika u prevenciji
14. Suradnja nastavnika s roditeljima, policijom i zajednicom u prevenciji rizičnih ponašanja

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Redovito pohađanje predavanja i seminara, izrada dva portfolija iz tema koje obrađuje kolegij, moguća izrada seminara, dva kolokvija.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ocjena iz kolegija formira se temeljem bodova iz oba kolokvija, portfolija i seminara, bodova na temelju pohađanja nastave, te znanja iskazanog na završnom ispitu (pismeni i usmeni). Studenti koji udovolje studentskim obvezama i sakupe iz kolokvija, seminara i portfolija minimalan broj bodova za pozitivnu ocjenu oslobođeni su pismenog dijela završnog ispita.
Literatura:
  1. Buljan-Flander, G., Kocijan-Hercigonja, D.: Zlostavljanje i zanemarivanje djece
  2. Ajduković, M.: Prevencija zlostavljanja i zanemarivanja djece. Dijete i društvo, 1-2
  3. Ajduković, M.: Utjecaj zlostavljanja i zanemarivanja u obitelji na psihosocijalni razvoj djece. Dijete i društvo
  4. Killen, K.: Izdani: Zlostavljana djeca su odgovornost svih nas
  5. Bilić, V., Zloković, J.: Fenomen maltretiranja djece: Prepoznavanje i oblici pomoći obitelji školi
  6. Maleš, D., Stričević, I.: Zlostavljanje među učenicima može se spriječiti
  7. Essau, C., Conradt, J.: Agresivnost u djece i mladeži
  8. Vulić-Prtorić, A.: Depresivnost u djece i adolescenata
  9. Bujišić, G.: Dijete i kriza. Priručnik za odgajatelje, učitelje i roditelje
  10. Vrselja, I.: Etiologija delinkventnog ponašanja: Prikaz Pattersonove i Moffittine teorije razvojne psihopatologije. Psihologijske teme 19, 1
3. semestar
Izborni pedagoški predmet 2 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti