Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Računarska statistika

Šifra: 61502
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Snježana Lubura Strunjak
Izvođači: doc. dr. sc. Snježana Lubura Strunjak - Auditorne vježbe
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje sa suvremenim računalnim metodama koje se koriste u situacijama u kojima klasične statističke metode nisu primjenjive (npr. bootstrap), te kada se želi ispitati ponašanje, robusnost ili prediktivnost neke metode ili modela (npr. za procjenu pogreške predikcije bagged klasifikacijskim stablima).

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Uvod. Generatori slučajnih brojeva. Metoda inverzne funkcije distribucije. Box-Muller metoda. Tablična metoda Marsaglia-e. Metode odbacivanja.
2. Generatori u SAS-u i R-u. Univarijatni generatori: uniformni, normalni, binomni, gamma. Metropolis-Hastings algoritam. Gibbs algoritam.
3. Multivarijatni generatori: transformacije i Gibbs metoda. Generiranje slučajnih matrica.
4. Monte Carlo procjenjivanje. Procjenjivanje određenog integrala. Procjena varijance pri Monte Carlo procjenjivanju. Primjeri.
5. Priprema individualnih studijskih projekata.
6. Monte Carlo eksperimenti. Kontrola, reproducibilnost, efikasnost, dizajn Monte Carlo eksperimenta, dokumentacija - priprema izvješća.
7. Detaljna razrada primjera Monte Carlo eksperimenta. Razrada individualnih studijskih projekata.
8. Monte Carlo testovi: simulacija podataka po hipotetskom modelu. Metode za redukciju varijabiliteta u Monte Carlo procjenjivanju. Primjer: procjena očekivanih vrijednosti korjena slučajne matrice kovarijanci.
9. Antitetske varijable. Kontrolne varijable. Kontrolne varijable s regresijom. Importance sampling (uzorkovanje po važnosti).
10. Metode ponavljanog uzorkovanja (resampling). Bootstrap (parametarski i neparametarski), jackknife, kros-validacija, podjele podataka, randomizacija.
11. Grafičke metode u računalnoj statistici. Grafički prikazi jedne i dvije varijable. Prikazivanje treće varijable.
12. Vizualizacija višedimenzionalnih podataka. Dinamička grafika. Eksploracija višedimenzionalnih podataka.
13. Monte Carlo metode i statističko učenje. Model višestruke linearne regresije. Metode za izbor prediktora. Bagging - primjena u višestrukoj linearnoj regresiji.
14. Stabla odlučivanja. CART, CHAID.
15. Bagging - primjena u stablima odlučivanja. Boosting. Slučajne šume (random forests). Grafički prikazi.
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Primijenjena statistika
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Matematička statistika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Svi materijali potrebni za kolegij se nalaze unutar e-kolegija Računarska statistika na Merlinu: link

 


Obavijesti

Molim sve studente koji su ostvarili pravo izlaska i planiraju izaći na drugi kolokvij, a nisu u mogućnosti prijaviti prvi ispitni rok (jer nisu položili prethodnike), da mi pošalju mail najkasnije do ponedjeljka 17.6. u 11h.

Molim studente koji su prijavili prvi ispitni rok, imaju pravo izaći na drugi kolokvij, ali žele pisati ispit umjesto kolokvija, da mi pošalju mail najkasnije do ponedjeljka 17.6. u 11h.

Autor: Snježana Lubura Strunjak

Da biste imali pravo na izlazak na drugi kolokvij ili prvi ispitni rok, morate prijaviti ispit putem Studomata. Drugi kolokvij se piše samo u terminu prvog ispitnog roka.

Molim vas da se dan prije pisanja ispita ulogirate u svoj SAS Studio i ako vidite neku poruku o održavanju sustava na dan pisanja ispita (što bi značilo da je SAS Studio nedostupan na dan pisanja ispita) pošaljite mi hitno mail. 

Studenti koji žele mogu rješavati ispit/kolokvij na svom laptopu.

 

 

 

Autor: Snježana Lubura Strunjak