Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Seminar - Matematičko modeliranje

Šifra: 36944
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač - Predavanja
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj seminara je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni (suradničko - timski) rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima - tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), programiranje simulacija na računalu, traženje sličnih primjera, pripremu seminarskog rada - eseja u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s odabranim problemima iz primijenjene matematike za čije se rješavanje koriste matematičke metode prethodno obrađene u drugim kolegijima. Teme studentskih projekata izabrane su tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih učitelja/ica matematike, za afirmaciju suvremenosti, integracije, problemnosti, zornosti i apstraktnosti kao temeljnih načela nastave matematike na svim obrazovnim razinama. Studenti(ce) se ovim seminarom osposobljavaju i za samostalno vođenje interdisciplinarnih učeničkih projekata koji ilustriraju primjenu matematike u prirodnim ili društvenim znanostima.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Seminar - Matematičko modeliranje realizirat će se u obliku sustava projektne nastave, poštivanjem svih njenih etapa i zakonitosti. Svaki projektni tim bit će sastavljen od 3 studenta/ice, a projektni zadatak je obraditi zadanu temu te ju prezentirati u pismenom i usmenom obliku ostalim polaznicima/ama seminara. Bit će obrađene npr. sljedeće teme:
1. Problem predviđanja rasta populacije u državi (eksponencijalna funkcija; prilagodba modela stvarnim podacima).
2. Problem povremeno nepoštene kockarnice (uvjetna vjerojatnost; Bayesova formula).
3. Brojanje stanica pomoću mikroskopa (Poissonova distribucija).
4. Modeliranje infuzije glukoze (linearne diferencijalne jednadžbe).
5. Izgradnja filogenetskih stabala (metrika; UPGMA clustering algoritam).
6. Distribucija palindroma u DNA virusa (homogeni Poissonov proces; procjena parametara).
Rad će se odvijati u ovim etapama:
1. Formiranje studentskih projektnih timova i odabir projektnih tema. (1 tjedan)
2. Rad na projektima. (6 tjedna) Svaki projektni tim samostalno radi na realizaciji projekta (istražuje, pretražuje literaturu, pronalazi i selektira informacije, programira simulacije, priprema seminar u pisanom obliku te priprema javnu prezentaciju teme). U terminima nastave održavat će se sastanci projektnih timova i nastavnika - nositelja kolegija, na kojima će timovi informirati o toku rada na projektu, a nastavnik (menadžer svih projekata) ih usmjeravati i pomagati im.
3. Javna prezentacija projektnih tema. (8 tjedana) Svaki projektni tim predstavit će rezultate svog istraživanja ostalim polaznicima/ama seminara.
Literatura:
  1. R. Banks: Growth and Diffusion Phenomena
  2. S. Grossman, J. Turner: Mathematics for the Biological Sciences
  3. D. Nolan, T. Speed: Stat Labs: Mathematical Statistic Through Applications
  4. R. Durbin et al: Biological Sequence Analysis: Probabilistic Models of Proteins and Nucleic Acids
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Primijenjena matematička analiza
6. semestar
Izborni seminar 4 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
  • izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Kovač :

    Utorkom 13-14 i srijedom 13-14, uz prethodnu najavu, ili emailom.

    Lokacija: A310

SADRŽAJ


Obavijesti