Teme iz proteklih godina

Ovdje se nalazi popis tema održanih proteklih godina.

Izlaganja u akad. god. 2022./2023. (materijali su u repozitoriju na glavnoj stranici):

 • 1. predavanje: petak 10.3.2023., 16:15, u predavaonici A001, Matija Bašić - Trikovi iz linearne algebre
 • 2. predavanje: petak 17.3.2023., 16:15, u predavaonici A001, Petar Orlić - Trikovi iz analize
 • 3. predavanje: petak 24.3.2023., 16:15, u predavaonici A001, Vjekoslav Kovač - Tehnika Bellmanovih funkcija (iliti pametna indukcija)
 • 4. predavanje: petak 31.3.2023., 16:15, u predavaonici 006, Matko Ljulj - Numerička matematika na natjecanjima
 • U petak 7.4.2023. nema predavanja.
 • 5. predavanje: petak 14.4.2023., 16:15, u predavaonici 006, Aleksandar Bulj - Fourierova analiza na natjecanjima I
 • 6. predavanje: petak 21.4.2023., 16:15, u predavaonici 006, Adrian Beker - Fourierova analiza na natjecanjima II
 • 7. predavanje: petak 12.5.2023., 16:15, u predavaonici A001, Ilja Gogić - Kvaternioni i Frobeniusov teorem
 • 8. predavanje: petak 19.5.2023., 16:15, u predavaonici A001, Ilja Gogić - Oktonioni i Hurwitzov teorem
 • 9. predavanje: petak 26.5.2023., 16:15, u predavaonici A001, Mateo Tomašević - Elementarni operatori na matricama
 • 10. predavanje: petak 2.6.2023., 16:15, u predavaonici A001, Matija Kazalicki - Kvantno računanje
 • 11. predavanje: petak 9.6.2023., 16:15, u predavaonici A001, Matija Kazalicki - Fermatov spust i eliptičke krivulje
 • 12. predavanje: petak 16.6.2023., 16:15, u predavaonici A001, Lukas Novak - Geometrija brojeva

Izlaganja u akad. god. 2021./2022. (materijali su u repozitoriju na glavnoj stranici):

 • 1. predavanje, petak 11.3.2022., 14:15, predavaonica 101: Matija Bašić - Trikovi u linearnoj algebri
 • 2. predavanje, petak 18.3.2022., 14:15, predavaonica 101: Vjekoslav Kovač - Analitičke metode u kombinatorici
 • 3. predavanje, petak 25.3.2022., 14:15, predavaonica 101: Aleksandar Bulj - Polinomijalna metoda u kombinatorici
 • 4. predavanje, utorak 29.3.2022., 16:15, predavaonica 101: Aleksandar Bulj - Polinomijalna metoda u kombinatorici 2
 • 5. predavanje, utorak 5.4.2022., 16:15, predavaonica 101: Matija Bašić - Grupe i kombinatorika
 • 6. predavanje, petak 15.4.2022., 14:15, predavaonica 101: Ilja Gogić - Paradoksalne dekompozicije
 • 7. predavanje, petak 22.4.2022., 14:15, predavaonica 101: Ilja Gogić - Paradoksalne dekompozicije 2
 • 8. predavanje, petak 20.5.2022., 14:15, predavaonica 101: Vjekoslav Kovač - Teoremi srednje vrijednosti
 • 9. predavanje, petak 27.5.2022., 14:15, predavaonica 101: Mateo Tomašević - Problem Kaplanskog na matricama
 • 10. predavanje, petak 3.6.2022., 14:15, predavaonica 101: Matko Ljulj - Parcijalne diferencijalne jednadžbe i nižedimenzionalni modeli u elastičnosti
 • 11. predavanje, utorak 14.6.2022., 14:15, predavaonica 109: Matko Ljulj - Parcijalne diferencijalne jednadžbe i nižedimenzionalni modeli u elastičnosti, drugi dio

Izlaganja u akad. god. 2020./2021. (materijali su u repozitoriju na glavnoj stranici):

 • 1. predavanje: 19. 3. 2021. (petak) u 15:00. Aleksandar Bulj - (Ne)očekivane primjene integrala
 • 2. predavanje: 26. 3. 2021. (petak) u 15:15. Matija Bašić - Trikovi iz linearne algebre.
 • 3. predavanje: 2. 4. 2021 (petak) u 15:00. Vjekoslav Kovač - Ekvidistribuiranost i diskrepancija.
 • 4. predavanje (virtualno): Matija Bašić - Simetrije, grupe i kombinatorika
 • 5. predavanje: 16. 4. 2021. (petak) u 15:00. Aleksandar Bulj - Tenzorski produkt i primjene.
 • 6. predavanje: 14. 5. 2021. (petak) u 14:00. Matija Bašić - Uvod u (algebarsku/primijenjenu) topologiju.
 • 7. predavanje: 21. 5. 2021. (petak) u 15:00. Matija Kazalicki - p-adska analiza.
 • 8. predavanje: 28. 5. 2021. (petak) u 15:00. Mateo Tomašević - Preslikavanja matričnih algebri
 • 9. predavanje: 2. 6. 2021. (srijeda) u 13:00. Ilja Gogić - Kvaternioni i Frobeniusov teorem          
 • 10. predavanje: 11. 6. 2021. (petak) u 15:00. Matko Ljulj - Funkcijske i obične diferencijalne jednadžbe
 • 11. predavanje: 18. 6. 2021. (petak) u 13:00. Matko Ljulj - Parcijalne diferencijalne jednadžbe i nižedimenzionalni modeli u elastičnosti                              
 • 12. predavanje: 18. 6. 2021. (petak) u 18:00. Ilja Gogić - Oktonioni i Hurwitzov teorem

Materijali vezani uz starije teme nalaze se na staroj web stranici pa im se može pristupiti samo nakon registracije.

Izlaganja i materijali u akad. god. 2019./2020.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2018./2019.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2017./2018.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2016./2017.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2015./2016.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2014./2015.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2013./2014.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2012./2013.:

Materijali za vježbu: