Teme iz proteklih godina

Ovdje se nalazi popis tema održanih proteklih godina.

Izlaganja u akad. god. 2020./2021. (materijali su u repozitoriju na glavnoj stranici):

 • 1. predavanje: 19. 3. 2021. (petak) u 15:00. Aleksandar Bulj - (Ne)očekivane primjene integrala
 • 2. predavanje: 26. 3. 2021. (petak) u 15:15. Matija Bašić - Trikovi iz linearne algebre.
 • 3. predavanje: 2. 4. 2021 (petak) u 15:00. Vjekoslav Kovač - Ekvidistribuiranost i diskrepancija.
 • 4. predavanje (virtualno): Matija Bašić - Simetrije, grupe i kombinatorika
 • 5. predavanje: 16. 4. 2021. (petak) u 15:00. Aleksandar Bulj - Tenzorski produkt i primjene.
 • 6. predavanje: 14. 5. 2021. (petak) u 14:00. Matija Bašić - Uvod u (algebarsku/primijenjenu) topologiju.
 • 7. predavanje: 21. 5. 2021. (petak) u 15:00. Matija Kazalicki - p-adska analiza.
 • 8. predavanje: 28. 5. 2021. (petak) u 15:00. Mateo Tomašević - Preslikavanja matričnih algebri
 • 9. predavanje: 2. 6. 2021. (srijeda) u 13:00. Ilja Gogić - Kvaternioni i Frobeniusov teorem          
 • 10. predavanje: 11. 6. 2021. (petak) u 15:00. Matko Ljulj - Funkcijske i obične diferencijalne jednadžbe
 • 11. predavanje: 18. 6. 2021. (petak) u 13:00. Matko Ljulj - Parcijalne diferencijalne jednadžbe i nižedimenzionalni modeli u elastičnosti                              
 • 12. predavanje: 18. 6. 2021. (petak) u 18:00. Ilja Gogić - Oktonioni i Hurwitzov teorem

Materijali vezani uz starije teme nalaze se na staroj web stranici pa im se može pristupiti samo nakon registracije.

Izlaganja i materijali u akad. god. 2019./2020.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2018./2019.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2017./2018.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2016./2017.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2015./2016.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2014./2015.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2013./2014.:

Izlaganja i materijali u akad. god. 2012./2013.:

Materijali za vježbu: