Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Seminar: Povijest računarstva

Šifra: 31443
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nela Bosner
Engleski jezik:

1,0,0

Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku.
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Cilj seminara je studente/ice putem odabranih tema osposobiti za samostalan i projektni (suradničko - timski) rad: istraživanje, pronalaženje i pretraživanje literature (na svim dostupnim medijima - tiskanim i elektroničkim, posebno na internetu), pripremu seminarskog rada u pisanom obliku (uz pomoć računala) i usmeno izlaganje (prezentaciju) obrađene teme. Konkretno, studenti(ce) će se upoznati s povijesnim razvojem računala i računarstva. Uz upoznavanje sa znanstvenim dostignućima na polju računarstva, poželjno je osvrnuti se i na manje poznate zanimljive činjenice koje bi budućim učiteljima/cama informatike u našim školama omogućile da na motivirajuć i dopadljiv način učenicima/cama prenesu osnovna znanja iz povijesti računarstva. Teme studentskih projekata izabrane su tako da omogućuju osposobljavanje studenata/ica, budućih učitelja/ica matematike i/ili informatike, za afirmaciju historičnosti kao jednog od temeljnih načela nastave na svim obrazovnim razinama.

NASTAVNI SADRŽAJI:
Seminar - Povijest računarstva realizirat će se u obliku sustava projektne nastave, poštivanjem svih njenih etapa i zakonitosti. Svaki projektni tim bit će sastavljen od 3 studenta/ice, a projektni zadatak je obraditi jednu temu iz povijesti razvoja računala i/ili računarstva te ih prezentirati u pismenom i usmenom obliku ostalim polaznicima/ama seminara. Rad će se odvijati u ovim etapama:
1. Formiranje studentskih projektnih timova i odabir projektnih tema iz povijesti računarstva i/ili razvoja računala. (1 tjedan) Studentima/cama će biti ponuđene sljedeće teme: Antikythera, abacus, Al-Khowarizmi, J. Napier, W. Schickard, B. Pascal, G. Leibniz, C. Babbage, G. Boole, Hollerith, D. Hilbert, K. Gödel, A. Turing, Mark 1, ENIAC, UNIVAC, FORTRAN, LISP, razvoj računarstva u Hrvatskoj, razvoj računala u Hrvatskoj (Galeb, Orao itd.) i druge teme po izboru.
2. Rad na projektima. (6 tjedna) Svaki projektni tim samostalno radi na realizaciji projekta (istražuje, pretražuje literaturu, pronalazi i selektira informacije, priprema seminar u pisanom obliku te priprema javnu prezentaciju teme). U terminima nastave održavat će se sastanci projektnih timova i nastavnika - nositelja kolegija, na kojima će timovi informirati o toku rada na projektu, a nastavnik (menadžer svih projekata) ih usmjeravati i pomagati im.
3. Javna prezentacija projektnih tema. (8 tjedana) Svaki projektni tim predstavit će rezultate svog istraživanja ostalim polaznicima/ama seminara.
Literatura:
3. semestar
Izborni seminar 1 - Redovni Studij - Matematika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:
 • izv. prof. dr. sc. Nela Bosner:

  Termini konzultacija za akademsku godinu 2022./23. u zimskom semestru su :

  • utorak 10.00 - 12.00 u uredu 302.
  • prema dogovoru - za vrijeme trajanja kolokvija.
  Lokacija: 302

SADRŽAJ

Termin održavanja seminara: ponedjeljak 12.00 - 14.00

Predavaonica: Praktikum 2

Održavanje online nastave: po potrebi odvijat će se preko Zoom platforme na adresi xxx

e-kolegij: https://moodle.srce.hr/2023-2024/course/view.php?id=179702

Nastavnik: Nela Bosner

 • e-mail: nela@math.hr

 

Elementi ocjenjivanja

 • pisani seminarski rad (40%),
 • prezentacija seminarskog rada (40%),
 • aktivnost na prezentacijama drugih studenata (20%).

Pisani seminarski rad

 • Na početku semestra studenti će biti podijeljeni u projektne grupe (broj studenata u grupi ovisi o broju upisanih studenata).
 • U dogovoru sa nastavnikom svaka grupa odabire projektnu temu i termin prezentacije seminara.
 • Do unaprijed dogovorenog datuma grupa treba predati seminarski rad, zajedno sa pitanjima vezanih uz temu rada.
 • Ocjenjuje se razrađenost teme, kao i kvaliteta prikupljenih podataka, ocjenama od 1 do 5. Minimalni uvjeti za prolaz je ocjena 2.

Prezentacija seminarskog rada

 • Studenti su obavezni javno prezentirati svoj rad u dogovorenom terminu u trajanju najviše do 30 minuta.
 • Ocjenjuje se originalnost, zanimljivost i kvaliteta prezentacije, ocjenama od 1 do 5.
 • Minimalni uvjeti za prolaz je ocjena 2.

Aktivnost na prezentacijama drugih studenata

 • Studenti su dužni sudjelovati na  prezentacijama svih ostalih studenata ili grupa, uz aktivno postavljanje i odgovaranje na pitanja vezanih uz temu prezentiranog rada.
 • Svakog tjedna studenti će odgovarati na pitanja vezana uz prezentirane seminare u kratkim testovima.
 • Maksimalan broj bodova koji studenti mogu ostvariti je 5 po seminaru.
 • Ocjena iz aktivnosti na prezentacijama računa se u postocima od maksimalnog ukupnog broja bodova na sljedeći način:
% Ocjena
0–44 1
45–59 2
60–74 3
75–89 4
90 i više 5

 

 • Minimalni uvjeti za prolaz je zaraditi 45% od maksimalnog ukupnog broja bodova.

Zaključivanje ocjene

 • Ako su svi elementi ocjenjivanja ocijenjeni sa prolaznom ocjenom konačna ocjena dobiva se kao težinska suma,

Ocjena=0.4*P+0.4*S+0.2*A

 •  pri čemu su:
  P Ocjena iz pisanog seminarskog rada
  S Ocjena iz prezentacije seminarskog rada
  A Ocjena iz aktivnosti na prezentacijama drugih studenata

   

 • Ukupni minimalni uvjeti za prolaznu ocjenu je ocjena 2, i to:
 • ocjena 2 iz pisanog seminarskog rada
 • ocjena 2 iz prezentacije seminarskog rada
 • 45% od maksimalnog ukupnog broja bodova iz aktivnosti na prezentacijama drugih studenata

 

Upute, materijali i komunikacija organizirani su na stranici e-kolegija na adresi: https://moodle.srce.hr/2023-2024/course/view.php?id=179702


Obavijesti