Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Teorija linearnih sustava

Šifra: 61481
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Ivica Nakić - Predavanja
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Ivica Nakić - Auditorne vježbe
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Upoznavanje studenata s osnovama teorije sustava i optimalnog upravljanja.

NASTAVNI SADRŽAJI:
1. Motivacija i osnovni pojmovi, prostor stanja. (4 sati)
2. Kontrolabilnost i opažajnost. (8 sati)
3. Dodjeljivanje svojstvenih vrijednosti. (4 sata)
4. Realizacija modela i identifikacija potprostora. (6 sati)
5. Funkcije ulaza - izlaza i transfera, redukcija modela. (6 sati)
6. Stabilnost, procjenjivost i stabilizacija sustava. (6 sati)
7. H2 optimalno upravljanje. (6 sati)
8. H-beskonačno sinteza. (6 sati)
9. Neodređeni sustavi.(6 sati)

OBAVEZE STUDENATA TOKOM NASTAVE I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA: Studenti moraju uredno i na vrijeme rješavati domaće zadaće koje će se strogo kontrolirati i ocjenjivati.

UVJETI ZA POTPIS: Barem 50% bodova iz domaćih zadaća.

NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ispit se polaže usmeno. Ukupna ocjena se izvodi iz bodova osvojenih na domaćim zadaćama i ocjene usmenog dijela ispita.
Literatura:
  1. G. E. Dullerud, F. Paganini: A Course in Robust Control Theory
  2. C. Scherer, S. Weiland: Linear Matrix Inequalities in Control
  3. J. C. Doyle, B. A. Francis, A. R. Tannenbaum: Feedback control theory
  4. K. Zhou, J. C. Doyle: Essentials of robust control
  5. J. Zabczyk: Mathematical control theory: an introduction; Systems & Control: Foundations & Applications
  6. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover, J. C. Doyle: Robust and optimal control
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Uvod u teoriju upravljanja
1. semestar
Izborni modul Teorija upravljanja - Redovni Studij - Primijenjena matematika

2. semestar
Izborni modul Teorija upravljanja - Redovni Studij - Primijenjena matematika

3. semestar
Izborni modul Teorija upravljanja - Redovni Studij - Primijenjena matematika

4. semestar
Izborni modul Teorija upravljanja - Redovni Studij - Primijenjena matematika
Termini konzultacija:

SADRŽAJ

Link na stranicu kolegija: 


Obavijesti