PROJEKTNI ZADATAK - AKADEMSKA GODINA 2023./2024.

Za projektni zadatak potrebno je izabrati jedan od dolje predložena 4 zadatka i obavijestiti nastavnika o izboru. Prijava izabranog zadatka mora se napraviti mailom (ili na predavanju) do 12.5.2024. Za zadatak 2 potrebno je prijaviti i točan članak.

Zadatak se predaje mailom, a rok za predaju je 2.6.2024.

 

1. Zadatak - Analiza portfelja

Odaberite 3 dionice te preuzmite povijesne podatke dnevnog kretanja njihovih cijena u zadnjih 5 godina (izvor za povijesne podatke npr. ZSE za hrvatske dionice, Yahoo Finance za strane...). Izračunajte očekivani povrat i rizičnost (=standardna devijacija povrata) na dnevnoj i mjesečnoj razini. Nakon toga formirajte nekoliko (3, 4) portfelja od svojih dionica tako da varirate udjele investirane u pojedinu dionicu. Nađite očekivane povrate i rizičnosti za svoje portfelje, te ih prikažite na grafu zajedno s dionicama (standardna devijacija na x os, očekivani povrat na y os). Dodatno, pokušajte pronaći portfelj minimalne varijance za te 3 dionice.

Alternativno umjesto dionica možete odabrati i cijene neka 3 investicijska fonda ili ih međusobno kombinirati.

 

2. Zadatak - Aktualne teme iz financija / upravljanja rizikom

Izaberite jedan od članaka u Current Issues temama upravljanja rizikom u financijama koje su dio materijala za pripremu za FRM ispit: https://www.garp.org/frm/readings/required

Pročitajte materijal i napravite sažetak od cca 1 stranice u Wordu ili 10-ak slide-ova u Powerpointu glavnih ideja / zaključaka koje ste našli u članku.

U slučaju izbora članka “Artificial Intelligence and Bank Supervision”, uz njega je potrebno dodatno pročitati i prvi članak koji se u njemu dodatno spominje u Readings dijelu na dnu 4. stranice: "The Case for Placing AI at the Heart of Digitally Robust Financial Regulation", koji se može naći na sljedećem linku.

 

3. Zadatak - Logistička regresija

Proučite i pojasnite pojmove Weight of Evidence, Information Value i Gini coefficient i njihovu primjenu za potrebe logističke regresije, odnosno generalno za potrebe klasifikacijskih modela.

 

4. Zadatak - Analiza vrijednosti dionice

U zadatku je cilj provesti analizu vrijednosti jedne dionice analizom novčanih tokova. Za te potrebe, najprije proučite Primjer 6.2.2. iz skripte prof. Brborovića (stranice 173-179) za dionicu Valamar Riviera. Nakon toga izaberite jednu dionicu (najbolje sa ZSE), te dohvatite njene financijske izvještaje za zadnje 3 godine (za dionicu sa ZSE, traže se godišnji izvještaji u Excel formatu na sljedećem linku). Iz financijskih izvještaja ključan je RDG. Kao što je opisano u skripti, izračunajte EBITDA za promatrane 3 godine. Nakon toga je potrebno napraviti projekciju EBITDA u sljedećih 5 godina, korištenjem RDG izvještaja, po sljedećim uputama:

  • za stavku I. POSLOVNI PRIHODI pretpostavite rast od 7% godišnje (ili neki drugi rast koji bi imao smisla za takvu firmu, uz kratko pojašnjenje koje su bile pretpostavke)
  • za stavku II. POSLOVNI RASHODI za materijalne troškove i troškove osoblja (stavke 2 i 3) uzimamo isto rast od 7% godišnje (ili neki drugi koji bi imao smisla za takvu firmu, uz kratko pojašnjenje koje su bile pretpostavke)
  • sve ostale komponente od II. POSLOVNI RASHODI, kao i III. FINANCIJSKI PRIHODI i IV. FINANCIJSKI RASHODI mogu ostati nepromijenjene (=jednake vrijednosti u zadnjoj godini ili prosjeku zadnje 3 godine) - alternativno, možete pretpostaviti neki trend uz pojašnjenje izbora ako mislite da nepromijenjena vrijednost nema smisla
  • na temelju procijenjenih prihoda i rashoda, izračunajte procijenjenu neto dobit ili gubitak prije oporezivanja
  • dobivenu neto dobit uvećajte za rashode s osnove kamata i amortizaciju i na taj način je dobivena projekcija EBITDA u sljedećih 5 godina

Tako dobivena EBITDA se može iskoristiti kao aproksimacija novčanih tokova kroz sljedećih 5 godina, s tim da terminalnu vrijednost nakon 5 godina možemo procijeniti kao EBITDA iz zadnje godine puta 7 (mogao bi se uzeti i neki drugi, veći broj godina). Kao diskontnu stopu za diskontiranje novčanih tokova možete uzeti dugoročni prinos na hrvatske državne obveznice (3.6% trenutno) uvećan za premiju za rizik ulaganja u dionice na razvijenim tržištima od 5.5% i neki dodatak od 2-4% za rizik ulaganja u hrvatske dionice i specifični rizik poduzeća kojeg promatramo (možete probati s 2-3 različite vrijednosti diskontne stope pa vidjeti raspon cijena koji se dobije).

Rezultate možete poslati u Excelu s dodanim pojašnjenjima ili napraviti kraći dokument s pregledom glavnih rezultata.