Uvod u analizu podataka

O kolegiju

Ovo su web stranice kolegija Uvod u analizu podataka koji se održava u ljetnom semestru, a nastava se sastoji od tri sata predavanja tjedno. Dolaženje na nastavu je obavezno.

 

Elementi ocjenjivanja
Programske zadaće (80%) i ispit (20%). 
 

Programske zadaće
Svaki student/ica dobit će dvije programske zadaće. Svaka programska zadaća nosi 40 bodova. Rješenje programskih zadaća sastoji se od opisa problema i analize njegovog rješenja, pripadnog koda te popratne dokumentacije. Prvu programsku zadaću treba predati najkasnije do kraja nastavnog dijela semestra. Drugu programsku zadaću treba predati najkasnije do početka jesenskog ispitnog roka. Ne postoji mogućnost ponovljenih izrada programskih zadaća. 

 
Ispit 
Ispit nosi 20 bodova i održava se u terminima ispitnih rokova. Ispit se sastoji od prezentacije projektnih zadataka i usmene provjere znanja gradiva. Nema uvjeta za izlazak na ispit. 
 
Uvjeti za uspješno polaganje kolegija
Da bi se kolegij uspješno položio na programskim zadaćama i ispitu ukupno treba ostvariti barem 50 bodova. 
 
Zaključivanje ocjene
Zaključivanje ocjene temelji se na broju ostvarenih bodova na programskim zadaćama i ispitu.

Obavijesti