Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metodička praksa iz fizike 1

Šifra: 63115
ECTS: 4.0
Nositelji: doc. dr. sc. Katarina Jeličić
Izvođači: Karolina Matejak Cvenić , v. pred. - Metodičke vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Metodičke vježbe 60
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI PREDMETA: Praktično pripremiti studente za rad u nastavi fizike u osnovnim i srednjim školama.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:

1. ZNANJE I RAZUMIJEVANJE
1.8. demonstrirati poznavanje i razumijevanje suvremenih pristupa nastavi fizike i informatike i suvremenih nastavnih metoda
2. PRIMJENA ZNANJA I RAZUMIJEVANJA
2.9. kreirati motivirajuće okruženje za aktivno učenje, koje potiče razvoj sposobnosti i znanja svih učenika
2.10. osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj i srednjoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima interaktivne istraživačke usmjerene nastave fizike i suvremene nastave informatike;
3. STVARANJE PROSUDBI
3.2. postaviti jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi fizike i informatike u skladu s nastavnim programom;
3.3. promišljati i kritički vrednovati izvedenu nastavu;
3.4. preuzeti odgovornost za uspješno provođenje i izvršenje nastavnih zadataka;
3.5. demonstrirati profesionalni integritet i etično ponašanje u radu s učenicima i kolegama;
4. KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
4.1. jasno i koncizno prezentirati složene ideje učenicima i kolegama;

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

* pripremiti nekoliko nastavnih sati iz fizike za osnovnu i srednju školu
* demonstrirati primjenu interaktivnih nastavnih metoda u razredu
* demonstrirati primjenu metodičkih načela i nastavnih vještina u razredu
* demostrirati sposobnost organizacije rada u razredu
* analizirati nastavne satove kolega i mentora

SADRŽAJ PREDMETA:

* Hospitiranje u školi i konzultacije s nastavnikom mentorom (20 sati)
* Izvođenje probnih i ispitnih satova i njihova analiza (10 sati)
* Održavanje i slušanje seminara o odgledanim i održanim satovima, analiza snimljenih satova (30 sati)

OBVEZE STUDENATA:

Studenti su obvezni redovito pohađati hospitacije, održati nekoliko probnih i jedan ispitni sat u školi, te održati seminar o svojim satovima pred drugim studentima.

OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE RADA STUDENATA:

Ocjena se formira na temelju ocjene održanog ispitnog sata (75%) i održanog seminara (25%)
Literatura:
  1. Bilo koji komplet odobrenih udžbenika iz fizike za osnovnu (7. i 8. r.) i srednju školu (1, 2, 3. i 4. r.).
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Didaktika
Položen : Fizički praktikum 2
Položen : Opća pedagogija
Položen : Osnove fizike 4
Položen : Psihologija odgoja i obrazovanja
9. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Fizika i informatika; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti