Upute i zadaci

Za sada se PRIPREME nalaze u REPOZITORIJU na početnoj strani web stranice kolegija s Veše desne strane ekrana!  

 

 

Smjernice za pisanje izvještaja

 

Za obradu podataka se preporuča program QtiPlot.