Biljke u fitoterapiji

Repozitorij

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Biljke u fitoterapiji

Šifra: 227683
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Gordana Rusak
Izvođači: Daria Gmižić , mag. oecol. - Vježbe u praktikumu
izv. prof. dr. sc. Ivana Šola - Vježbe u praktikumu

izv. prof. dr. sc. Ivana Šola - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
2.1 Ciljevi predmeta
Uvod u različite skupine kemijskih spojeva iz biljaka, njihova
biološka aktivnost i moguća primjena u fitoterapiji i prehrani.
2.2 Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet
Nema
2.3 Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
1. Definirati pojmove pomoću kemijske terminologije, nomenklature,
jedinica i drugih konvencija.
2. Usporediti strukturu tvari i kemijsku reaktivnost.
3. Opisati važne biokemijske procese, strukturu i aktivnost biološki
važnih molekula.
4. Primijeniti osnovna pravila sigurnog rada u laboratoriju i pri
terenskom istraživanju uz procjenu rizika pri izvođenju
laboratorijskih postupaka i samostalnu primjenu standardnih metoda
analize i interpretacije rezultata.
5. Provoditi osmišljene aktivnosti popularizacije i programe educiranja
šire zajednice o aktualnim temama uz razvoj svijesti o značaju
kemijskih i bioloških znanosti za razvoj društva i njihovu utjecaju na
život ljudi i na okoliš.
SADRŽAJ KOLEGIJA:
1. Biljni fenoli (salicin - analgetski učinci, arbutin -urinoantiseptički učinci)
2. Kardiotonični glikozidi (digitoksigenin, gitoksigenin,gitaloksigenin), saponini (escin kao venotonik, ginsenozidi kaoadaptogeni)
3. Flavonoidi (referentna tvar kvercetin), njihovi biološki učinci(kardiotonici)
4. Antrakinoni (frangulin, emodin)I njihovi purgativni učinci, kumarini i njihovi učinci na zrušavanje krvi
5. Alkaloidi (hašiš, opijum, alkaloidi iz vrste Atropa belladona);
7. Tvari biogenog podrijetla u terapiji tumora (alkaloidi iz vrste roda Catharantus, kvercetin)
8. Tvari biogenog podrijetla kao imunostimulansi
9. Eterična ulja (antimikrobni, relaksirajući, stimulirajući učinci)
10.Biljke s adstingirajućim djelovanjem
11.Uporaba biljnih smola
12. Divlje jestive biljke
13. Divlje jestive biljke
14. Otrovne biljke
15. Otrovne biljke
Prezentirat će se kemijska struktura spomenutih biljnih bioaktivnih
tvari I njihovi in vitro I in vivo biološki učinci I potencijalni
rizici pri primjeni u terapiji

PRAKTIKUM (kondenzirana satnica):
* Rad na terenu (određivanje i prepoznavanje biljaka od interesa,
upoznavanje s njihovim kemijskim sastavom, mogućom primjenom, skupljanje
- 10 sati
2. Analiza bioaktivnih tvari spektrofotometrijskim I kromatografskim
metodama - 20 sati
a)uvod u ekstrakcijske metode
b) uvođenje u analizu bioaktivnih tvari
c) određivanje koncentracije bioaktivnih tvari
e) izolacija tvari
Literatura:
9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti