Biološke kompetencije za rad u školi

Potvrde 55 ECTS iz biologije za rad u OŠ

Obavijest o mogućnosti predaje zahtjeva za ishođenje potvrde o ostvarenih najmanje 55 ECTS bodova iz područja biologije

Kandidati koji žele da im se provede evaluacija broja ostvarenih ECTS bodova iz područja biologije radi zapošljavanja u osnovnoj školi prema Pravilniku o izmjeni i dopunama pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020), trebaju u Ured za studente Biološkog odsjeka na adresi Roosveltov trg 6, Zagreb, dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. zamolbu (obavezno navesti: mail adresu, broj telefona, adresu i OIB),
2. diplomu završenog studija, 
3. prijepis ocjena položenih kolegija na studiju,
4. ovjereni plan studija po kojem je kandidat diplomirao,
5. ovjerene sadržaje položenih kolegija koje želi da se uzmu u obzir prilikom evaluacije s istaknutim ECTS bodovima za svaki kolegij,
6. kopiju uplatnice.
Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila neki dodiplomski studij tada treba uplatiti 500 kn. 
Ako je podnositelj zahtjeva završio/završila preddiplomski i diplomski, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij, tada treba uplatiti 200 kn. 

Broj žiro-računa fakulteta je 2360000-1101522208, 
IBAN je HR5823600001101522208, 
model je HR00, a poziv na broj je  604060-106-OIB 
Kao opis  plaćanja treba napisati: “naknada za evaluaciju 55 ECTS-a”.
Kandidati koji posjeduju dopunsku ispravu o studiju trebaju je priložiti.

ODLUKA (pdf)

Rješenja se donose u skladu s odlukom Vijeća Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalim važećim dokumentima navedenima u Odluci.

Raspored sastanka Povjerenstva (pdf)

 


Metodičke kompetencije iz biologije

Dopunska pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička izobrazba nastavnika na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

 Odluka o visini školarine (pdf)

 Odluka o upisu i načinu polaganja ispita (pdf)

 Izmjena odluke o upisu i načinu polaganja ispita (pdf)

Zainteresirani polaznici program DPPDMI upisuju na Filozofskom fakultetu te kod njih odrađuju osnovnih 30 ECTS-a. Informacije o upisima i predmetima na Filozofskom fakultetu nalaze se na sljedećoj poveznici: http://czon.ffzg.hr/dppi.

Polaznici programa DPPDM dio nastave koja se odnosi na metodički dio izobrazbe upisuju na Biološkom odsjeku u iznosu od 30 ECTS bodova. 
Visina školarine za dio programa koji se izvodi na Biološkom odsjeku iznosi 3.600,00 kuna.
Polaznici programa DPPDM školarinu uplaćuju jednokratno prilikom upisa programa ili u dvije rate (1.800,00 kn prilikom upisa prvog semestra i 1.800,00 kn prilikom upisa drugog semestra).

Na Biološkom odsjeku polaznici upisuju sljedeće obavezne kolegije:

Zimski semestar

ECTS Obavezni predmeti Semestralno opterećenje
3.0

Metodika nastave Prirode (227664)
Mrvoš-Sermek, D.; Planinić, M.; Radanović, I.
 

45
(15P+15S+15PK)
5.0 Metodika nastave biologije (210180)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.
75
(15P+30S+30PK)

 

Ljetni semestar

ECTS Izborni predmeti Semestralno opterećenje

3.0
Temeljna vještina poučavanja biologije (208624)
Radanović, I.
30
(15P+15PK)

 

Uvijek drugi semestar upisa

ECTS Izborni predmeti Semestralno opterećenje
6.0 Metodička praksa nastave biologije (210185)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.; Sirovina, D.
30
(15S+75MV)

 

ZIMSKI SEMESTAR 13 ECTS-a u okviru sljedećih predmeta 

ECTS Izborni predmeti Semestralno opterećenje

4.0
Održivi razvoj u nastavi prirodoslovlja (47308)
Sertić Perić, M.
60
(30P+30S)
3.0 Izvannastavne aktivnosti u biologiji (75090)
Sirovina, D.
45
(15P+30S)
4.0 Izvanučionička nastava biologije (185747)
Sirovina, D.
45
(15P+30PK)
4.0 Školski vivarij (227695)
Ternjej, I.
60
(30P+15PK+15S)

Ljetni semestar

ECTS Izborni predmeti Semestralno opterećenje
4.0 Učenje s razumijevanjem uz umrežavanje biološkog znanja (204806)
Radanović, I.; Sertić Perić, M.
60
(30P+30S)

 

Polaznik se pri upisu kolegija javlja u Ured za studente Biološkog odsjeka (u daljnjem tekstu: referada) i popunjava upisni list.

Polaznik u referadi prijavljuje, s pomoću prijavnice u papirnatom obliku, ispite najkasnije 5 radnih dana prije ispitnog roka.
Polaznik ispit odjavljuje kod nastavnika najkasnije jedan radni dan prije održavanja ispita. Ispiti se polažu tijekom redovnih i izvanrednih ispitnih rokova na Biološkom odsjeku. Polaznik može ispitu pristupiti tri puta, a četvrti put polaže pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje voditelj metodičkog dijela programa. Polaznik koji četvrti put nije položio ispit iz istog predmeta, obavezan je upisati predmet ponovno uz plaćanje dodatne naknade. Polaznik ima pravo polagati ispite do isteka dvije godine od dana upisa u program DPPDMI na Filozofskom fakultetu.

Nakon položenih svih ispita, polaznik dobiva potvrdu izdanu od strane PMF-a da je izvršio sve obaveze za metodički dio programa DPPDM te ih odnosi u tajništvo Filozofskog fakulteta.