Srećko Jelenić

Srećko Jelenić rođen je 18. ožujka 1966. u Čakovcu gdje je završio gimnaziju. Studij biologije, smjer profesor biologije-kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao je 1984. godine. Diplomirao je 1990. godine kada je i zaposlen u Zavodu za molekularnu biologiju Biološkog odsjeka PMF-a. Magistrirao je 1993. godine s temom „Fenotipske i genotipske značajke transformiranog tkiva boba Vicia faba L.“ na smjeru Molekularna i stanična biologija. Doktorsku disertaciju izradio je u Zavodu za genetiku i citologiju Instituta za botaniku Sveučilišta u Beču (od siječnja 1995. do prosinca 1996.), a doktorirao je na Sveučilištu u Zagrebu 1997. godine. Godine 2004. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Cijeli radni vijek aktivno je sudjelovao u nastavi kao voditelj praktikuma ili predavač iz područja molekularne i stanične biologije te genetike na dodiplomskom i poslijediplomskom studiju, a od 2005. godine i na preddiplomskom studiju novih studijskih programa Biološkog odsjeka.

U nastavnoj djelatnosti bio je izrazito uspješan u prenošenju znanja generacijama studenata. Bio je iznimno omiljen među studentima Biološkog odsjeka koji su mu 2007. dodijelili i posebno priznanje za najpopularnijeg profesora. Osim nastavnog rada bio je vrlo uspješan i u mentorstvu diplomskih radova. Studenti su voljeli raditi pod njegovim mentorstvom jer osim što su imali prilike učiti od briljantnog i izrazito kreativnog učitelja, mogli su s njim voditi prijateljske i vrlo opuštene razgovore pune šala i dosjetki.

U okviru znanstvenih projekata Srećko Jelenić bavio se istraživanjima procesa prijenosa željenih gena u biljni genom primjenom bakterije Agrobacterium tumefaciens, istraživanjem aktivnosti i evolucije pokretnih genetičkih elemenata u biljnom genomu, mogućnostima ciljanje ugradnje željenih gena u biljni genom i molekularnim aspektima homologne rekombinacije u prokariotskom i eukariotskom genomu. Rezultate svojih istraživanja objavio je samostalno ili u koautorstvu u 14 znanstvenih radova te 5 stručnih radova. Koautor je sveučilišnih skripta za Praktikum iz stanične i molekularne biologije.
Također je koautor gimnazijskog udžbenika iz biologije „Ekologija, evolucija i genetika“ za učenike 4. razreda gimnazije. Sudjelovao je vrlo aktivno u radu četiriju strukovnih udruga, a u tri (Hrvatsko biološko društvo, Hrvatsko genetičko društvo i Hrvatska udruga genetičkih inženjera) je obnašao rukovodeće funkcije.

U sklopu Hrvatskog biološkog društva bavio se vrlo aktivno popularizacijom biologije i znanosti te održao mnogobrojna javna predavanja diljem zemlje. Bio je utemeljitelj (2001. godine) i prvi predsjednik Hrvatske udruge genetičkih inženjera (HUGI) čiji su osnovni ciljevi unaprjeđenje i razvoj genetičkog inženjerstva u Republici Hrvatskoj, stručno i objektivno predstavljanje genetičkog inženjerstva široj javnosti, ekspertiza pravilnika i zakona o genetičkom inženjerstvu te nastavnog plana i programa iz područja genetike i biologije kao i zaštita ljudskog zdravlja, bioraznolikosti i okoliša. Sa ciljem upoznavanja šire javnosti s novim tehnologijama u biologiji te njihovoj primjeni u raznim oblicima ljudske djelatnosti (posebice proizvodnji hrane) održao je više od 30 javnih predavanja diljem Hrvatske, sudjelovao u obrazovnim emisijama Hrvatske radiotelevizije, te pisao popularne članke za časopis Priroda.     

Njegovim preranim odlaskom Biološki odsjek je izgubio djelatnika, ali prije svega velikog prijatelja i kolegu.
(autor teksta: prof.dr.sc. Mirjana Pavlica)