Obavijesti

Autor: Jacqueline Vranić-Hrga
Autor: Jacqueline Vranić-Hrga
Autor: Jacqueline Vranić-Hrga
Autor: Jacqueline Vranić-Hrga

 

Naslov:

                                     Uloga polimorfizma gena TLR5 u nastanku karcinoma pluća                                    

The role of TLR5 polymorphism in lung cancer development

 

Ponedjeljak, 23. svibanj 2022. godine u 14,00 sati u Vijećnici Biološkog odsjeka PMF-a, Rooseveltov trg 6, Zagreb

 

Povjerenstvo za obranu:

Prof. dr. sc. Nada Oršolić, PMF, Zagreb

Izv. prof. dr. sc. Inga Urlić, PMF, Zagreb

Akademik Miroslav Samaržija, Klinički bolnički centar, Zagreb, Medicinski fakultet, Zagreb

Zamjena: izv. prof. dr. sc. Marko Jakopović, Klinički bolnički centar, Zagreb      

 

Mentor 1: doc. dr. sc. Jelena Knežević, viša znan. sur., Institut Ruđer Bošković, Zagreb

Mentor 2: izv. prof. dr. sc. Suzana Kukulj, Klinički bolnički centar, Klinika za plućne bolesti, MEF Zagreb

 

Sažetak:

Otkriće receptora TLR dovelo je do novih spoznaja o imunosnim procesima u stanicama. Ovim receptorima, kao i polimorfizmima njihovih gena, pripisuje se važna uloga u nastanku mnoštva bolesti, uključujući karcinome. Prema dostupnoj literaturi, u ovom je radu prvi put ispitivana uloga polimorfizma rs2072493/N592S u genu TLR5 kod karcinoma pluća. Ciljevi rada bili su funkcionalna procjena varijante i identifikacija proliferacijskog kapaciteta stanica s varijantom. U radu su korištene stanične linije zdravih pluća i karcinoma pluća u koje su uneseni plazmidi ili adenovirusni konstrukti s divljim tipom ili varijantom N592S. Tako dobivene stanice stimulirane su flagelinom. U stanicama je potom izmjerena sposobnost prijenosa signala i razina ekspresije specifičnih proteina, a ispitan je i utjecaj varijante na staničnu pokretljivost i vijabilnost. Utvrđeno je da je varijanta N592S funkcionalna te da je porast aktivnosti NF-κB nakon stimulacije flagelinom u stanicama s varijantom slabiji. Na proteinskoj razini nađene su razlike u aktivnosti nizvodnih signalnih molekula u ovisnosti o prisustvu varijante kao i značajno manja pokretljivost i vijabilnost stanica s prekomjernom ekspresijom varijante u odnosu na divlji tip gena TLR5.

 

 

Autor: Jacqueline Vranić-Hrga