Akademska zvanja

Sveučilišni prvostupnik biologije

 Sveučilišni prvostupnik molekularne biologije

 Sveučilišni prvostupnik znanosti o okolišu

 Magistar/magistra eksperimentalne biologije

 Magistar/magistra molekularne biologije

 Magistar/magistra ekologije i zaštite prirode

 Magistar/magistra struke znanosti o okolišu

 Magistar/magistra edukacije biologije i kemije

 Doktor znanosti


Voditelji studijskih programa

Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće

Preddiplomski sveučilišni studij Biologija: Izv. prof. dr. sc. Jasna Lajtner

Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu: Prof. dr. sc. Domagoj Đikić 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički: doc. dr. sc. Mirela Sertić Perić i izv. prof. dr. sc. Vesna Petrović Peroković

Diplomski sveučilišni studij Molekularna biologija: Izv. prof. dr. sc. Ivana Ivančić-Baće

Diplomski sveučilišni studij Ekologija i zaštita prirode: Doc. dr. sc. Marija Ivković

Diplomski sveučilišni studij Eksperimentalna biologija: Prof. dr. sc. Vesna Benković

Diplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu: Prof. dr. sc. Domagoj Đikić 


Pravilnik preddiplomskog i diplomskog studija