Obavijesti

Diplomski ispit za studenticu Ivanu Turk, Eksperimentalna biologija/Fiziologija i imunobiologija, održat će se 05.12.2023. u 16:00 sati (Seminar ZMB, Horvatovac 102a).

Autor: Vlatka Marjan

Obrana diplomskog zadatka za studenticu Barbaru Maračić, Molekularna biologija, održat će se 30.11.2023. u 09:00 sati u dvorani ZMB SEMINAR, Horvatovac 102a.

Autor: Sanjica Mihaljević