Polaganje diplomskih ispita preko MSTeams platforme 2020./2021.

Timove za sve diplomske ispite koji se održavaju preko Teams platforme slaže Ivan Šetin iz informatičke podrške BO.
Lijepo molimo stoga sve predsjednike povjerenstava za obranu diplomskih radova da se na vrijeme jave kolegi Ivanu Šetinu s informacijom koga i kad treba staviti u njihov tim za obranu diplomskog rada. 


Obavijesti

Diplomski ispit za studenta Franka Borovčaka, Znanosti o okolišu, održat će se 25.10.2021. u 12:15 sati u dvorana MPZ2, Horvatovac 95

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Adrianu Matić, Ekologija i zaštite prirode/More, održat će se 25.10.2021. u 15:30 sati u Vijećnici, Rooseveltov trg 6.

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenticu Kristina Krenek, Znanosti o okolišu, održat će se 25.10.2021. u 13:00 sati, dvorana MPZ2, Horvatovac 95

Autor: Vlatka Marjan

Diplomski ispit za studenta Dominika Grudičeka, Biologija i kemija; smjer: nastavnički, održat će se 15.10.2021. u 11:00 sati, Biblioteka ZAF-a

Autor: Vlatka Marjan