Upisi u zimski semestar akad. god. 2023./2024.

  Upisi studenata prijediplomskih, diplomskih i integriranog studija provodit će se od 18. 09. - 1. 10. 2023. godine.

  Student upis obavlja isključivo putem Studomata.

   Popis izbornih predmeta s ograničenjem upisa i izbornih predmeta koji se neće održavati u zimskom semestru ak. g. 2023./2024.

  Izlog izbornih predmeta

  Raspored predavanja

PRIJE UPISA POTREBNO JE:

  Provjeriti jesu li upisane ocjene iz SVIH položenih predmeta (po potrebi kontaktirati predmetnog nastavnika). Upis se ne smije obaviti dok ne budu upisane SVE ocjene. Nakon što se upis odradi sustav automatski obračunava broj položenih ECTS bodova prije upisa nove akademske godine i u skladu s time izračunava iznos školarine za iduću ak. godinu. Naknadno polaganje ispita neće utjecati na prvotno izračunate iznose participacija te će one morati biti podmirene. 
  Vratiti sve knjige u knjižnicu.
  Podmiriti sve financijske obveze za prethodnu akademsku godinu prema zaduženju koje je za studenta navedeno u Studomatu.
  Nakon obavljenog upisa putem Studomata svi studenti uplaćuju iznos od 25,00 EUR (188,33 kn) za troškove upisa te šalju potvrdu upisa elektroničkom poštom na: upisi.referada@biol.pmf.hr

U predmet/subject maila potrebno je napisati: JMBAG - Ime i prezime.

Potvrdu o izvršenoj uplati treba poslati kao privitak/attach.

  Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 Poziv na broj: 604070-106-OIB studenta
Iznos: 25,00 EUR (188,33 kn)
Opis plaćanja: troškovi upis

Studenti koji plaćaju participaciju u troškovima studiranja u akAD. god. 2023./2024.

Zbog automatiziranog prijenosa podataka o uplatama u ISVU, važno je pridržavati se navedenog redoslijeda:
  Obaviti upis godine na Studomatu
  Uplatiti participaciju koristeći podatke za uplatu koji se nalaze na Studomatu u prozoru Pregled školarina. 

Obratite pozornost na to da:

  • u jednoj transakciji dozvoljeno uplatiti samo participaciju u troškovima studija (troškove upisa ili naknadu za molbu treba uplatiti zasebno).
  • je nužno je upisati točan poziv na broj kako bi uplata bila provedena !

  Podatci za uplatu su:
Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208 
 

Svrha uplate Poziv na broj
Participacija u troškovima studija  - prijediplomski studij 503621-106-OIB studenta
Participacija u troškovima studija - integrirani studij 503627-106-OIB studenta
Participacija u troškovima studija - diplomski studij 503624-106-OIB studenta

 

  Uplata će biti vidljiva na Studomatu najranije dva dana nakon provedene transakcije u banci i tek tada se može slati e-mail  upisi.referada@biol.pmf.hr za potvrdu upisaa.

Apsolventski semestar 

Za upis tzv. Apsolventskog semestra studenti diplomskih studija koji studiraju najdulje dvije akademske godine i za studente integriranog studija koji studiraju najdulje pet godina, a koji su položili sve ispite i ispunili sve studijske obveze osim polaganja diplomskog ispita, trebaju zbog oslobađanja plaćanja participacije podnijeti molbu za tzv. aps. sem. (molba ne podliježe  plaćanju).
Studenti u ovom slučaju upisuju godinu putem Studomata i odabiru plaćanje školarine u jednoj rati.

Molba za upis tzv. „Apsolventskog semestra“ i potvrda o izvršenoj uplati upisnine kao privitak šalje se na: upisi.referada@biol.pmf.hr:

  Naslov e-mail poruke (Subject): JMBAG - Ime i prezime

  Naslov privitka (Attachment): Molba za upis Apsolventskog semestra, Uplata upisnine 

Izborni predmeti iz drugog studijskog programa Biološkog odsjeka

Studenti koji upisuju izborni predmet iz drugog studijskog programa Biološkog odsjeka trebaju potvrditi upis na način da pošalju e-mail na: upisi.referada@biol.pmf.hr u formi:
  Naslov e-mail poruke (Subject): JMBAG - Ime i prezime
  U tekstu elektroničke poruke je potrebno je napisati:
Predmeti s drugog studijskog programa:
  Šifra i naziv predmeta, studij na kojem se taj predmet izvodi (Npr. Predmeti s drugog studijskog programa:
60247 Ornitologija, diplomski studij Ekologija i zaštita prirode)

Izborni predmeti iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih fakulteta


Za upis izbornog predmeta iz studijskih programa drugih odsjeka PMF-a ili drugih Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu treba se ispuniti Obrazac za horizontalnu mobilnost (obavezno ispuniti točke 1 - 3) i donijeti u referadu.

Studenti koji se ne mogu upisati putem studomata 


Studenti koji se iz nekog razloge ne mogu upisati putem Studomata ispunjavaju Upisni list koji zajedno s  potvrdom o izvršenoj uplati upisnine kao privitak šalju na: e-mail upisi.referada@biol.pmf.hr:
  Naslov e-mail poruke (Subject): JMBAG - Ime i prezime
  Naslov privitka (Attachment): Upisni list, Uplata upisnine 

MOLBE

Studentima koji imaju molbu (npr. treći upis kolegija, mirovanje godine) upis je moguć tek nakon što molba bude riješena.
Obavijest o riješenoj molbi dobit će mailom.

Nakon upisa u novu akademsku godinu nije moguće tražiti mirovanje studija za prethodnu godinu/semestar.


  Svi studenti koji ne upišu akademsku godinu u navedenom periodu trebaju podnijeti molbu za naknadni upis akad. godine.
Molba se plaća 53,09 EUR (400,00 kn)

Rokovi za predaju molbi

Molbe (obrazac dostupan na poveznici https://www.pmf.unizg.hr/biol/ured_za_studente/formulari):
  za ponovni upis jednog kolegija treći ili viši puta (jedan kolegij – jedna molba + uplata), 
  za reguliranje statusa mirovanje studentskih obveza i 
  za upis više od 35 ECTS bodova u semestru (samo za studente koji udovoljavaju čl. 21. Pravilnika o studiranju) 
  moraju biti potpisane, a s potvrdom o uplati dostavljaju se na e-mail: referada@biol.pmf.hr:  
  Naslov e-mail poruke (Subject): JMBAG - Ime i prezime
  Naslov privitka (Attachment): Molba za treći upis kolegija/Molba za mirovanje studentskih obveza / Molba za upis više od 35 ECTS bodova

 

  Molbe se primaju zaključno do srijede, 27. rujna 2023. godine do 12 sati. Molbe predane nakon navedenog roka NEĆE se razmatrati.

  Podaci za uplatu:

Uplatitelj: PREZIME I IME (obavezan podatak)
Primatelj:  Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, Horvatovac 102a
Model: 00
IBAN: HR5823600001101522208
Poziv na broj odobrenja:  604060-106-OIB studenta
  Opis: ponovni upis jednog kolegija  / reguliranje statusa mirovanja studentskih obveza
Iznos: 13,27 EUR (100,00 kn)
  Opis: upis više od 35 ECTS bodova u semestru
Iznos: 10,00 EUR (75,35 kn)

V A Ž N O !


  Kontrola upisa: 
Molimo studente da 3 radna dana nakon poslanog maila o upisu provjere je li upis završen u cijelosti (provjeru treba izvršiti u ISVU sustavu) i izvrše kontrolu upisanih predmeta, te o eventualnim nepravilnostima obavijeste Ured za studente na e-mail: referada@biol.pmf.hr:  

  Ponovno upisani kolegiji:
Svi studenti koji ponovo upisuju predmet (npr. zbog ne polaganja) obvezni su se prema članku 25. stavku 5. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima PMF-a javiti predmetnom nastavniku koji će im reći koje su njihove obveze prema predmetu.

  Upis ECTS-a u akad. godini za studente koji redovito savladavaju godine:
Izvod iz „Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijskim programima na PMF-u u Zagrebu“: Redoviti student u jednom semestru upisuje 25-35 ECTS bodova, sukladno studijskom programu. 


Izvod iz „Reda predavanja“ za studijske programe na Biološkom odsjeku: U svakom semestru potrebno je upisati predmete koji godišnje donose 60 bodova iz grupe obveznih i izbornih predmeta (odnosi se na sve godine studija).