Dislocirani diplomski studij Bioindustrijske tehnike

Studentima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, diplomskog studijskog programa Molekularne biologije i studentima Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta, diplomskog studijskog programa Molekularne biotehnologije pruža se mogućnost nastavka studija na renomiranom francuskom Sveučilištu u Orleansu, nedaleko Pariza. Sveučilište u Orleansu u području Znanosti i tehnologije organizira diplomski studij Bioindustrijskih tehnika gdje se obrazuju stručnjaci za rad u različitim područjima biotehničkih znanosti. Premda je jedan od glavnih ciljeva studija brzo i uspješno povezivanje budućih stručnjaka s neposrednim proizvodnim aktivnostima, u ovom studijskom programu razvijaju se i sposobnosti za samostalan istraživački rad.

Od 2007. do 2014. godine na temelju sklopljenog  ugovora o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Orleansu, studenti Molekularne biologije (Prirodoslovno-matematički fakultet) i Molekularne biotehnologije (Prehrambeno-biotehnološki fakultet)
mogli su upisati drugu godinu studija na Sveučilištu u Orleansu radi stjecanja diplome Magistra znanosti iz područja bioindustrijskih tehnika („Diplôme de Master du domaine Sciences et Technologie, mention Sciences du Vivant, spécialité Techniques bio industrielles“). Ova diploma istovremeno je priznata i kao diploma odgovarajućeg studija na matičnom fakultetu. Nastavu na ovom studiju izvodi  znanstveno-nastavno osoblje oba Sveučilišta, a dio praktične nastave održava se na Sveučilištu u Orleansu.

Krajem 2014. godine sklopljen je novi ugovor o uspostavi programa mobilnosti koji vodi istovremenom izdavanju dviju diploma francuskim i hrvatskim studentima: diplome dvogodišnjeg diplomskog studija Master in  Biochemistry, Molecular Biology and  Biotechnology Sveučilišta u Orleansu i diplome dvogodišnjeg diplomskog studija Magistar molekularne biologije Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili diplome dvogodišnjeg diplomskog studija Magistar molekularne biotehnologije Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Prema tom programu prva godinu diplomskog studija izvodi se na matičnim institucijama prema akreditiranim studijskim programima Molekularne biologije (PMF) i Molekularne biotehnologije (PBF), pri čemu francuski studenti imaju tromjesečnu praksu na Sveučilištu u Zagrebu, odnosno PMFu i PBF-u. Druga godina studija je zajednička i izvode je nastavnici obaju Sveučilišta. Strani predavači izvode nastavu na engleskom jeziku, a predviđeno je i savladavanje osnova stručne komunikacije na francuskom jeziku. Studijski program se tijekom zimskog semestra druge godine za hrvatske studente većim dijelom izvodi u Zagrebu te djelomično u laboratorijima u Orleansu.
Ljetni semestar druge godine posvećen je izradi završnog rada koji se brani pred mješovitim hrvatsko-francuskim povjerenstvom, a izrađuje se u biotehnološkim tvrtkama ili istraživačkim laboratorijima u Hrvatskoj ili Francuskoj.
Nakon ispunjenih studijskih obaveza i obranjenog završnog rada studenti stječu diplomu Sveučilišta u Orleansu i Sveučilišta u Zagrebu.
Prva generacija studenata prema programu mobilnosti bit će upisana u akademsku godinu 2015/16.
 

  OPIS KOLEGIJA (PDF)
 

Program mobilnosti

3. semestar

KOLEGIJ (odgovorno sveučilište)

predavanje/seminar/vježbe sati ECTS

Eksperimentalna imunologija (Zagreb)

P12/S5/V3 20 3
Profesionalni projekt (Zagreb-Orléans) S 20 3
Eksperimentalni pristup u genetici (Zagreb-Orléans) P15/S8/V2 25 3
Stanično bioinženjerstvo (Zagreb) P 30 3
Stanično bioinženjerstvo (Zagreb) V 30 3
Instrumentalne analitičke metode (Orléans-Zagreb) P 25 3
Genska terapija – Prijenos gena (Orléans) P20/V10 30 4
Znanstvena komunikacija na engleskom i francuskom
(Orléans, Francuska Ambasada-Zagreb)
S 20 2
Biljno inženjerstvo (Orléans-Zagreb) P10/V20 30 3
Biološko oslikavanje (Orléans) P15/S10 25 3
UKUPNO     30

4. semestar

     
KOLEGIJ (odgovorno sveučilište) predavanje/seminar/vježbe sati ECTS
Instrumentalne analitičke metode (Orléans-Zagreb) V 40 4
Obavezan praktičan rad u istraživačkim laboratorijima ili industriji (Orléans i Zagreb)
trajanju od 4 do 6 mjeseci. 
    26
UKUPNO     30