CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

U skladu sa zaključcima i preporukama Europske komisije (https://eadtu.eu/index.php) Biološki odsjek pokreće aktivnosti uz iskorištavanje tehnoloških inovacija u visokom obrazovanju u cilju razvoja i ostvarenja društvenog i gospodarskog potencijala koji može ostvariti kao jedna od krovnih institucija u području bioloških znanosti u RH.  Osim podržavanja potreba polaznika studijskih program, prilagođavanjem tradicionalnih metoda poučavanja te koristeći i on-line mogućnosti učenja. S ciljem provođenja Strategije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu dio nastave se provodi putem sustava za e-učenje Merlin. Biološki odsjek proširuje svoje mogućnosti pružajući podršku cjeloživotnom obrazovanju. Organizacijom raznih oblika šireg spektra obrazovanja, od akreditiranih programa do seminara i tečajeva, Biološki odsjek omogućava usavršavanje i osposobljavanje svojim bivšim studentima, ali također i svim zainteresiranim za pojedine segmente biološkog obrazovanja.

Cjeloživotno učenje kao imperativ današnjeg stručnog uspjeha prepoznali su i djelatnici Biološkog odsjeka pokrećući niz aktivnosti za usavršavanje u različitim područjima njihova metodičkog i stručnog djelovanja te stjecanja drugih kompetencija vezanih uz osobni rast i razvoj. Osim tradicionalnih oblika kao što su predavanja inozemnih i domaćih eminentnih eksperata u pojedinim znanstvenim granama biologije periodički se organiziraju susreti unutar pojedinih Zavoda i istraživačkih laboratorijskih grupa s ciljem predstavljanja znanstvenih dostignuća uz on-line podršku sustava učenja na daljinu Merlin.
U suradnji s nekoliko fakulteta i institucija organiziran je LabAnim - Tečaj za osposobljavanje osoba koje rade s pokusnim životinjama i životinjama za proizvodnju bioloških pripravaka.

Posebna je pažnja posvećena nastavi biologije te se u svrhu podrške za Cjeloživotno obrazovanje učitelja i nastavnika biologije pod pokroviteljstvom Biološkog odsjeka i Hrvatskog biološkog društva izdaju publikacije, organiziraju seminari, radionice i druge aktivnosti za unaprjeđenje biološkog i metodičkog obrazovanja učitelja i nastavnika.