Entomologija u nastavi biologije

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Entomologija u nastavi biologije

Šifra: 208679
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mladen Kučinić
Izvođači: prof. dr. sc. Mladen Kučinić - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Vježbe u praktikumu 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Upoznati studente s najbrojnijom skupinom organizama na zemlji koja je jako podesna za objašnjavanje mnogih bitnih i značajnih pojava kada govorimo o životu, njegovom nastanku, evoluciji i raznolikosti.

Sadržaj predmeta:
1. Kratko ponavljanje gradiva koje govori o kukcima koje su studenti usvojili tijekom studija
2. Osnovne značajke kukaca: morfološke, fiziološke, genetske
3. Kukci kao organizmi svuda oko nas: razlozi i objašnjenja
4. Spoznaje o kukcima kroz povijest
5. Biloška raznolikost kukaca i njezina uvjetovanost
6. Kukci i energija, kukci i spolnost
7. Kukci i prostor, kukci i migrcaije, kukci kao invanzivne vrste
8. Kretanje kukaca, staništa, evolucija
9. Kukci u umjetnosti, znanosti, modernim istraživanjima, medicini
10. Kukci i biljke: poseban onos "prijateljstva" i "neprijateljstva"
11. Važnost kukaca u svijetu čovjeka: korisnost i "štetnost"
12. Kukci u nastavi kao modela za izučavanje i rad s učenicima
Literatura:
  1. Matoničkin, I., Klobučar, G. & Kučinić, M. 2010: Opća zoologija. Sveučilišta u Zagrebu, Školska knjiga, 468 str.
  2. Habdija, I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Vidaković, J., Kučinić, M., Špoljar, M.,Matoničkin, R. & Miliša, M., 2004: Protista-Protozoa i Metazoa-Invertebrata. Funkcionalna građa i praktikum. Samobor : Meridijani, 396 str.
  3. Matoničkin, I., Habdija I. & Primc Habdija, B. 1999: Beskralješnjaci; Biologija viših Avertebrata, Školska knjiga, 610 str.
  4. Kučinić, M., Mihoci, I. & Delić, A., 2014: Leptiri oko nas. Školska knjiga, Zagreb, 184 str.
8. semestar
Izborni predmeti biologija 2 / kemija 2 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti