Flora Hrvatske

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Flora Hrvatske

Šifra: 208673
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Toni Nikolić
Izvođači: dr. sc. Vedran Šegota - Vježbe u praktikumu

prof. dr. sc. Antun Alegro - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Vježbe u praktikumu 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Sadržaj predmeta

Predavanja:

1. Uvodne postavke, primjena poznavanja flore, primjeri primjene, potreba za podacima, primaoci i davaoci usluga, stanje istraženosti i problemi, raznolikost flore Hrvatske
2. Distribucija raznolikosti po porodicama, usporedba s drugim područjima, abiotski utjecajni čimbenici i izvori podataka
3. Ugrožena flora i zaštita, međunarodno i nacionalno zakonodavstvo i konvencije, procjena ugroženosti, IUCN kategorije i značenje, osnovne postavke procjene, regionalna adaptacija
4. Stanje ugroženosti i procjene u Hrvatskoj, crvene knjige i liste, pregled stanja ugroženosti i uzroka ugroženosti flore Hrvatske
5. Alohtona i invazivna flora, definicije i terminologija, klasifikacija i standardizacija, prikaz stanja u Hrvatskoj, primjeri
6. Ekonomska boranika I, značenje biljaka u ekonomiji, standardi ekonomske botanike, prikaza flore s obzirom na upotrebnu vrijednost
7. Ekonomska boranika II, pregled najznačajnijih porodica i primjera, porijeklo vrsta u kulturi
8. Endemizam, osnovni pojmovi i definicije, terminologija, endemi u flori Hrvatske, brojnost i distribucija, usporedba s drugim područjima, odabrani primjeri
9. Standardi u botanici, potrebe i rješenja, TDWG
10. Metode istraživanja raznolikosti flore I, inventarizacija, osnovni smjerovi, preduvijeti i pretpostavke, determinacija, pribor i metarijal, izrada popisa, terenski i drugi rad, primjeri
11. Metode istraživanja raznolikosti flore II, kartiranje flore, direktno kartiranje, indirektno kartiranje, karografske podloge, obrasci i priručnici
12. Metode istraživanja raznolikosti flore III, MTB mreža, UTM mreža, prikaz metoda geokodiranja nalaza
13. Metode istraživanja raznolikosti flore III, praćenje promjena stanja (monitoring), plohe, mjerenje i procjena učestalosti, mjerenje i procjena gustoće, procjena pokrovnosti, primjeri

Seminar:

Satnica seminara se primarno koristi za izradu stručnog elaborata o flori područja koje je praktično obrađeno u sklopu Terenske nastave iz botanike (45066) (4909)

1. Kako napisati znanstveni rad, seminar, elaborat ili diplomski rad
2. Obrada primjera znanstvenih i stručnih radova o flori nekog područja
3. Metode obrade florističkih podataka i načini prikaza
4. Kriteriji odabira područja terenske nastave i sabiranje postojećih podataka
5. Pisanje elaborata o području istraženom u sklopu terenske nastave
6. Pisanje elaborata o području istraženom u sklopu terenske nastave
7. Pisanje elaborata o području istraženom u sklopu terenske nastave
8. Pisanje elaborata o području istraženom u sklopu terenske nastave
9. Pisanje elaborata o području istraženom u sklopu terenske nastave
10. Pisanje elaborata o području istraženom u sklopu terenske nastave
11. Pisanje elaborata o području istraženom u sklopu terenske nastave
12. Pisanje elaborata o području istraženom u sklopu terenske nastave
13. Pisanje elaborata o području istraženom u sklopu terenske nastave

Praktikum:

Praktičan rad s biljnim materijalom, zbirkama, bazom podataka Flora Croatica:

1. Pregled literature povezane s florom Hrvatske, Flora Hrvatske, Flora susjednih zemalja, Flora Mediterana i Europe, Monografije rodova/porodice, Ilustrirane monografije, Ikonografije, Međunarodni Botanički Kodeks, Virtualne flore, Virtualna biblioteka; pregled najznačajnijih botaničara hrvatske flore, Giovanni Antonio Scopoli, Paul (Pál) Kitaibel, Muzio Giuseppe Spirito de' Tommasini, Roberto Visiani, Josip Kalasancije Schlosser, Ljudevit (Farkaš) Vukotinović, Ljudevit Rossi, Günther Ritter Beck von Mannagetta und Lerchenau, Arpad Degen, August von Hayek, Ivo Horvat, Čedomil Šilić
2. Herbarij, definicije, uloga, organizacija, povijest, herbarijske zbirke u Hrvatskoj;
tipski herbarijski primjerci, botanička nomenklatura
3. Ključevi za determinaciju, vrste, uloga; praktični rad sa ključevima za determinaciju; determinacija nekih hrvatskih endema
4. Posjet herbarijskim zbirkama ZA, ZAHO i CHNM
5. Geokodiranje, principi geokodiranja, praktičan rad i rješavanje zadataka
6. Upoznavanje s osnovama rada s FCD-om; praktičan rad i rješavanje zadataka
7. Upoznavanje s osnovama rada s FCD-om, ovlašteni pristup; praktičan rad i rješavanje zadataka
8. Upoznavanje s radom MapServera, upoznavanje s metodama geokodiranja upotrebom MapServera; upoznavanje s radom GPS uređaja; praktičan rad i rješavanje zadataka
9. Upoznavanje s metodama analize flornih listi; prikazivanje demonstracijske stručne i znanstvene radove sa sadržanim osnovnim analizama (taksonomski sastav, udio endema, ugroženih, invazivnih, životnih oblika, ...); praktičan rad i rješavanje zadataka
10. Praktičan rad determinacije biljnih vrsta s napravljenog terenskog istraživanja
11. Praktičan rad determinacije biljnih vrsta s napravljenog terenskog istraživanja
12. Praktičan rad determinacije biljnih vrsta s napravljenog terenskog istraživanja
13. Praktičan rad determinacije biljnih vrsta s napravljenog terenskog istraživanja
Literatura:
8. semestar
Izborni predmeti biologija 2 / kemija 2 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti