Zdravstveni odgoj

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Zdravstveni odgoj

Šifra: 208625
ECTS: 3.0
Nositelji: dr. sc. Julija Erhardt , v. pred.
Izvođači: dr. sc. Julija Erhardt , v. pred. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Nastavni plan i program Zdravstvenog odgoja sastoji se od četiri modula: Živjeti zdravo, Prevencija ovisnosti, Prevencija nasilničkog ponašanja i Spolno/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje. Cilj kolegija je u okviru navedenih modula pružiti osnovne sadržaje i metodologiju koja će osposobiti studente da u svom budućem nastavnom okruženju mogu
doprinijeti osposobljavanju učenika za kritičko prosuđivanje životnih situacija i vlastitih postupaka za odgovorno donošenje odluka,
pomoći u razvoju tolerancije,
utjecati na razvijanje pozitivne slike o sebi, te
ukazati na neprihvatljiva ponašanja i devijantne pojave koje se ne smiju tolerirati niti ignorirati.

ISHODI UČENJA
1. Obrazložiti važnost preuzimanja odgovornosti za vlastito zdravlje obzirom na aspekte prehrane, odmora i tjelesne aktivnosti
2. Sastaviti plan potreban za održavanje tjelesnih potencijala na optimalnoj razini
3. Prepoznati rizike povezane s korištenjem sredstava ovisnosti
4. Objasniti utjecaj alkohola, pušenja i droga na organizam
5. Primijeniti nenasilne metode u rješavanju problema
6. Skicirati pravila za dobre odnose u razredu uz uvažavanje različitosti
7. Povezati sadržaje (različitih aspekata) odgovornog ponašanja
8. Prepoznati, izreći i zastupati osobne granice i potrebe
9. Raspraviti prednosti i nedostatke različitih odluka o spolnoj aktivnosti
10. Objasniti čimbenika rizika za reproduktivno zdravlje

SADRŽAJ PREDMETA:
1. UVOD Što je to zdravlje. Pregled. Koncepti i pristupi zdravstvenom odgoju
2. Prehrana/hidracija, poremećaji prehrane
3. Higijena, Odmor - spavanje/oporavak
4. Fizička aktivnost
5. Temeljni pojmovi komunikacije. Vrijednosti. Emocionalnost.
6. Promocija odgovornog ponašanja. Vršnjački pritisak i samopoštovanje. Samokontrola
7. Prepoznavanje i prevencija nasilja i nasilničkog ponašanja u različitim okolnostima: prijateljstvo, veza, sport, itd. Uvažavanje različitosti
8. Rizične situacije - izazovi i izbori. Promocija odgovornog ponašanja
9. Alkohol, pušenje, droge
10. Ovisnost o elektroničkim medijima: računalne igrice, FB, itd.
11. Razvoj seksualnosti u djece i mladih. Stereotipi o spolnosti, spolna prava
12. Razvijanje vještina potrebnih za odgovorno spolno ponašanje. Spolno zdravlje, Odgovornost i poštovanje prema vlastitom tijelu
13. Spolnost iz ugla različitih religijsko-kulturoloških perspektiva. Kontracepcija
14. Metodologija održavanja radionica u nastavi zdravstvenog odgoja
15. Zaključak - Integracija zdravstveno odgojnih sadržaja u školski kurikulum
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fiziologija čovjeka
Odslušan : Psihologija učenja i poučavanja
Odslušan : Temelji anatomije čovjeka
8. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti