Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Analitička biokemija

Šifra: 44038
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
Izvođači: Zoe Jelić Matošević , mag. biol. mol. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Apsorpcijske spektroskopske metode karakterizacije biomolekula i njihova primjena u kliničkoj kemiji (biološki važni kromofori). Molekulska fluorescencija (primjena na farmaceutskim i kliničkim uzorcima te prirodnim spojevima, FRET, FISH, zeleni fluorescentni protein). Atomska spektroskopija (primjena elementne analize za biološke uzorke i u kliničkoj kemiji). Primjena spektroskopije nuklearne magnetske rezonancije za određivanje strukture biomakromolekula (proteini, DNA/RNA, kompleksi proteina s DNA/RNA, polisaharidi). Primjena spektrometrije mase u kliničkoj kemiji (praćenje djelovanja lijekova, određivanje vitamina i steroida). Elektroanalitičke metode u medicinskoj biokemiji (primjena biosenzora i ion selektivnih elektroda u laboratorijskim pretragama za određivanje iona (K, Na, Ca), enzima ili supstrata (npr. ureaza, kreatin-kinaza ili glukoza, kolesterol), plinova (kisik, ugljikov dioksid). Primjeri određivanja aminokiselina kolorimetrijskim, fluorimetrijskim, mikrobiološkim i enzimskim metodama. Metode za određivanje i pročišćavanje nukleinskih kiselina i proteina (ultracentrifugiranje, kromatografija, elektroforeza). Metode određivanja i odjeljivanja ugljikohidrata i lipida (kromatografija, enzimske i kolorimetrijske metode, elektroforeza). Primjena imunokemijskih metoda za određivanje lijekova, hormona, alergena, vitamina, ksenobiotika. Enzimske metode u kliničkoj kemiji (enzimi kao analitički reagensi ili terapeutski spojevi, dijagnosticiranje oboljenja, ELISA).

ISHODI UČENJA:
- razumjeti i primjeniti osnovne statističke postupke na rezultat analize biomolekula različitim analitičkim metodama
- navesti posebnosti uzorkovanja i priprave bioloških uzoraka prije analize
- opisati načela i primjenu kromatografskih metoda (tekućinska planarana i kromatografija u koloni, adsorpcijska kromatografija, tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti, ionsko-izmjenjivačka kromatografija, kromatografija isključenjem, afinitetna i plinska kromatografija)
- opisati načela i primjenu elektroforeze i centrifugiranja pri proučavanju DNA i proteina
- objasniti načela i primjenu spektroskopskih metoda (apsorpcijske metode, fluorimetrija, metode atomske spektrometrije, atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu)
- navesti načela i primjenu nuklearne magnetske rezonancije u medicinskoj dijagnostici i pri određivanju strukture spojeva (proteini, nukleinske kiseline, kompleksi proteina i DNA(RNA))
- opisati primjenu spektrometrije masa pri određivanju spojeva (vitamini, steroidi, lijekovi, proteini, nukleinske kiseline)
- objasniti primjenu elektroanalitičkih metoda (potenciometrijske metode, biosenzori, rezonancija površinskih palzmona i selektivne elektrode)
- razumjeti primjenu biosenzora i njihovu interakciju s aktivnim molekulskim vrstama u svrhu određivanja različitih analita
- opisati primjenu enzima za biološke uzorke, kao regansa (npr. u medicinskoj dijagnostici, ELISA) i u imunoenzimskim testovima
- objasniti načela i primjenu imunokemijskih metoda i testova za biomolekule (npr. lijekove, hormone, alergene, vitamin i ksenobiotike)
- primjeniti usvojeno znanje i odabrati najpogodniju analitičku metodu prema vrsti biomolekule koju želimo odrediti
Literatura:
  1. 1. S. R. Mikkelsen, E. Cortón: Bioanalytical Chemistry, Wiley, 2004.
    2. D. Holme, H. Peck, Analytical Biochemistry, Prentice Hall, 1998.
    3. J.S. Varcoe, Clinical Biochemistry: Techiques and Instrumentation, A Practical Course, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.2001
  2. J.Cavanagh, W.J. Fairbrother, A.G. Palmer i N.J. Palmer: Protein NMR Spectroscopy. Principles and Practice. Academic Press, San Diego, 1996.
    D. A. Skoog, F. J. Holler i A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 5 izd., Saunders College Publishing, New York, SAD, 1998.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Instrumentna analitika 1
2. semestar
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti