Obavijesti

Sveučilište u Zagrebu objavljuje 2. krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu za ak. god. 2023./24.

2. KRUG Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2023./24. 

Drugi krug Natječaja namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele početi u periodu 12. veljače 2024.- 01. kolovoza 2024. (Ovisno o datumu prijave i dostave prijavne dokumentacije, najraniji početak mobilnosti može biti i kasnije od 12.02.2024. - za detalje, vidjeti tekst natječaja).

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2024.

Krajnji rok za dostavu dokumentacije: 29.02.2024. do kraja radnog dana, odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst natječaja). Dokumentaciju dostavljaju isključivo koordinatori na fakultetu/akademiji, elektroničkim putem.

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i dostupnosti financijskih sredstava.

Planirana objava parcijalnih rezultata natječaja je na mjesečnoj bazi (za detalje, molimo pogledati tekst natječaja).  

Upozorenje za studente koji planiraju početak mobilnosti u roku kraćem od 3 mjeseca od datuma dostave dokumentacije: zbog vremena potrebnog za obradu prijava i objavu parcijalnih rezultata, moguće je da će ti studenti, u slučaju odabira, potpisivati Ugovore za Erasmus+ stručnu praksu kratkoročno prije odlaska na mobilnost. Posljedično, moguće je da ovim studentima 1. rata stipendije neće moći biti isplaćena na vrijeme.   

DOSTAVA DOKUMENTACIJE: ECTS koordinator ili nadležni koordinator za međunarodnu suradnju na matičnom fakultetu/akademiji dostavlja prijavnu dokumentaciju elektroničkim putem Središnjem uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. Krajnji rok za dostavu je 29.02.2024., odnosno i ranije ovisno o planu početka mobilnosti (vidjeti tekst Natječaja).

Autor: Jana Pisk