Repozitorij

Upis na sveučilišni prijediplomski studij kemije

Sveučilišni prijediplomski studij Kemija

Uvjeti upisa 1. godine Prijediplomskog studija kemije za akad. god. 2024./2025. objavljeni su na mrežnoj stranici Postani student.

Svi  upiti oko upisa 1. godine Prijediplomskog studija kemije u akad. god. 2024./2025. mogući su putem telefona 01 4606 035 (studentska referada, Petra Goričanec Nemet i Ivona Raguž) ili putem elektroničke pošte.

 


Obavijesti

Upisi na prijediplomski sveučilišni studij Kemija na Kemijskom odsjeku PMF-a odvijat će se online u tri koraka putem poveznice https://upisi.pmf.hr/. Za prijavu se može koristiti AAI@EduHr identitet ili adresa elektroničke pošte navedena u sustavu Postani student.

VAŽNO:  Za komunikaciju s kandidatima koristit će se adresa elektroničke pošte i broj telefona navedeni u sustavu Postani student, stoga je važno da kandidati u svom korisničkom profilu na www.postani-student.hr provjere podatke za kontakt. Isto je potrebno učiniti i s podatcima o prebivalištu.

MOLIMO KANDIDATE ZA UPIS PRIJEDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KEMIJA DA NA SERVERU ELEKTRONIČKE POŠTE OSIM PRISTIGLE POŠTE (INBOX) REDOVITO PROVJERAVAJU I MAPU NEŽELJENA POŠTA (SPAM).

1. Prijava za upis

U petak, 19. srpnja 2024. od 8:00 do 20:00 sati

Kandidati trebaju učitati:

·         osobnu fotografiju koja zadovoljava ove uvjete

·         fotografiju prednje i stražnje strane osobne iskaznice

·         ako su prethodno već studirali - potvrdu o ispisu (obavezno) te potvrdu o broju ostvarenih ECTS bodova u akademskoj godini 2023./24. (samo ako je ostvareno najmanje 55 ECTS bodova, odnosno najmanje 30 ECTS bodova za studente s invaliditetom kojima je utvrđeno najmanje 60% oštećenja organizma ili III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti)

·         potvrdu kojom se dokazuje stupanj tjelesnog oštećenja, ako je kandidatu utvrđeno tjelesno oštećenje od 60% ili više

NAPOMENA:  nije neophodno priložiti fotografiju vlastoručnog potpisa u aplikaciji.

 

2. Osobni podaci

Od petka, 19. srpnja 2024. od 11:00 sati, do ponedjeljka, 22. srpnja 2024. do 15:00 sati

Prijavite se na Studomat koristeći AAI korisničku oznaku prikazanu u desnom okviru i zaporku koju ste sami postavili. Na Studomatu u izborniku Podaci o studentu - Osobni podaci ispunite SVE osobne podatke prema Uputama o izmjeni osobnih podataka.

 • U slučaju problema tijekom izmjene osobnih podataka putem Studomata molimo javiti se u Ured za studente (telefon 01 4606 035) ili ISVU koordinatorici Kemijskog odsjeka, prof. dr. sc. Željki Soldin na mail zeljka@chem.pmf.hr (telefon 01 4606 348).

 

3. Dostava potvrda o uplati upisnine i participacije u troškovima studija

do utorka, 23. srpnja 2024. do 11:00 sati. Potvrde se prilažu u aplikaciji.

Za uplatu upisnine i/ili participacije nužno je koristiti podatke koje će kandidati dobiti u aplikaciji.

Upisnina iznosi 60,00 eura.

 

4. Participacija u troškovima studija za kandidate koji su već studirali na prijediplomskom ili integriranom studiju iznosi 1114,87 eura. Participacija se može platiti u cijelosti ili na tri rate, od kojih prva iznosi 371,60 eura.

Iznimno, kandidati koji prvi put mijenjaju studij ostvaruju pravo na subvenciju troškova školarine ako ispunjavaju sljedeće uvjete:

- državljani su Republike Hrvatske ili druge države članice Europske unije

- u akademskoj godini 2023./24. osvojili su najmanje 55 ECTS bodova na prethodnom studiju (ili najmanje 30 ECTS bodova za studente s invaliditetom kojima je utvrđeno najmanje 60% oštećenja organizma ili III. stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti)

- nisu stekli kvalifikaciju na istoj razini visokog obrazovanja

 

Sve izmjene biti će pravodobno objavljene na web-u odsjeka.

 

Nakon uspješno obavljenog upisnog procesa Fakultet će zatražiti izdavanje studentskih iskaznica. Potvrdu o upisu na studij možete zatražiti preko Studomata. U izborniku Potvrde izaberite Zahtjev za izdavanjem potvrda s elektroničkim pečatom. Dobit ćete je elektroničkom poštom, kojoj pristupate prijavom s AAI korisničkim podacima, izdanim od PMF-a, na https://outlook.office.com. U trenutku kad se podaci među sustavima sinkroniziraju, moći ćete zatražiti potvrdu i preko sustava e-Građani.

Podjela studentskih iskaznica bit će nakon uvodnog predavanja (očekivano početkom listopada 2024. godine).

Pri preuzimanju iskaznice potrebno je predati:

·         potpisana dva primjerka ugovora o studiranju, preuzetog u aplikaciji

·         original ispisnicu (studenti koji su već studirali na preddiplomskom ili integriranom studiju)

VAŽNO!

Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo upisa i za koji su dobili upisni broj, odnosno u slučaju prijavljenog, a neupisanog i neodjavljenog studijskog programa, naplatiti oportunitetne troškove prema Odluci Fakultetskog vijeća.

OBRADA PODATAKA ĆE SE PROVODITI ISKLJUČIVO U UREDOVNO VRIJEME UREDA ZA STUDENTE!

Autor: Aleksandra Maršavelski

Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH.

Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze.

Za upis prijediplomskog sveučilišnog studija KEMIJA vrednuju se sljedeća dodatna učenikova postignuća u skladu s tekstom Natječaja:

 • završena druga srednja škola
 • istaknuti sportaši (potvrda Hrvatskog olimpijskog odbora)
 • sudjelovanje na državnim natjecanjima iz predmeta Biologija
 • sudjelovanje na državnim natjecanjima iz predmeta Informatika
 • sudjelovanje na europskoj razini GPCh (Grand Prix Chimique)
 • položen predmet Kemija na University of Cambridge International Examinations AS level s ocjenom A
 • položen predmet Kemija na University of Cambridge International Examinations A level s ocjenom C
 • položen predmet Kemija na University of Cambridge International Examinations A level s ocjenom B
 • položen predmet Kemija na University of Cambridge International Examinations A level s ocjenom A
 • položen predmet Fizika ili Matematika na University of Cambridge International Examinations AS level s ocjenom A
 • položen predmet Fizika ili Matematika na University of Cambridge International Examinations A level s ocjenom B
 • položen predmet Fizika ili Matematika na University of Cambridge International Examinations A level s ocjenom A

te jedno od sljedećih postignuća za izravan upis (uz zadovoljen prag za upis na studij):

 • sudjelovanje na državnom natjecanju u RH tijekom srednjoškolskog obrazovanja iz predmeta Kemija, Fizika ili Matematika
 • sudjelovanje na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi (IChO)
 • sudjelovanje na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije (EOES)
 • sudjelovanje na Međunarodnoj prirodoslovnoj olimpijadi mladih (IJSO)
 • osvojeno prvo ili drugo mjesto na europskoj razini GPCh (Grand Prix Chimique) natjecanja
 • položen Int. Bacc. (Kemija i Matematika Higher level) ≥ 34 boda i ≥ 6 bodova iz predmeta Kemija
 • izbor u ekipu za međunarodnu olimpijadu iz predmeta Kemija u godini upisa na sveučilišni studij.

 

Odgovarajuće potvrde uz ispunjen Prilog prijavi za razredbeni postupak treba poslati preporučeno poštom na adresu:

KEMIJSKI ODSJEK

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

(Ured za studente)

Horvatovac 102a

10000 Zagreb

najkasnije do 1. srpnja 2024.

Autor: Aleksandra Maršavelski
 • Upisna kvota za državljane RH: 85
 • Upisna kvota za strane državljane: 2
Autor: Aleksandra Maršavelski