Čarolije u kemiji 2017.

U petak 10. veljače 2017., održane su dvije predstave Čarolije u kemiji u 10 i 15 sati. Na predstavama je prisustvovalo oko 300 djece iz zagrebačkih osnovnih škola i vrtića kao i druga djeca u pratnji roditelja (OŠ Tina Ujevića, OŠ Ivana Gorana Kovačića, OŠ J.J. Strossmayera, DV Tratinčica, KUD Mladost). Na desetogodišnjicu izvedbe pozvani su učenici koji su prije deset godina sudjelovali u prvim izvedbama ove predstave 2007. godine, a koji su danas gimnazijalci i studenti. Prije i tijekom predstave prisjetili smo se naše bijele vještice Sanje Meštrović koja nas je napustila u siječnju 2017. godine, a bez čijeg entuzijazma, rada i kreativnosti Čarolije u kemiji ne bi bile ono što jesu danas.
Predstava Čarolije u kemiji projekt je Kemijskog odsjeka namijenjen djeci predškolskog uzrasta i učenicima nižih razreda osnovnih škola sa svrhom popularizacije kemije i prirodoslovlja općenito. Ove je godine obilježena desetogodišnjica izvođenja. Predstava je nastala 2007. godine na inicijativu nekolicine zaposlenika Kemijskog odsjeka, a prema ideji Nenada Judaša, koji je lik Čarobnjaka osmislio i glumio još 2000. godine u seriji predavanja koja su bila popratna manifestacija izložbe Nenada Raosa Deset kemijskih pokusa (koji su promijenili svijet). Do sada je predstava izvedena dvadeset dva puta a ukupno je prisustvovalo više od 3000 djece.
Predstavom Čarolije u kemiji učenicima se nastoji prikazati kemiju kao zabavnu znanstvenu disciplinu, prijelaz iz svijeta mašte i nemogućeg prema spoznaji da se i naizgled neobjašnjive pojave mogu razumjeti i predvidjeti. Prvi susreti s kemijom i znanstvenim načinom razmišljanja i istraživanja mogu biti odlučujući za stav učenika prema znanosti općenito, izboru zanimanja i kritičkom pogledu na svijet koji ga okružuje. Na taj način učenike se priprema za pozitivan stav prema kemiji tijekom daljnjeg školovanja. Predstava je interaktivna te djeca i sama imaju priliku „izmućkati“ plavu i crvenu bocu, dodirnuti crnu zmiju itd.. Djeca s predstave izlaze nasmijana, prepuna dojmova i sa željom naučiti što više kemije i jednog dana također postati kemičarima o čemu svjedoče njihovi poslani crteži, sastavci i zahvale. Prije i nakon predstave za djecu su organizirana brojna događanja u predvorju, obilasci laboratorija i radionice. Svako dijete nakon pogledane predstave dobiva priznanje da je postao „Naš mali kemičar“ odnosno „Naša mala kemičarka“.


Uspjeh predstave, zadovoljna lica djece i entuzijazam svih sudionika održavaju ovu predstavu živom, dopunjavaju je, nadograđuju i podižu na sve višu razinu već deset godina. U pripremi i izvedbi svih dosadašnjih Čarolija sudjelovalo je oko četrdesetak djelatnika i isto toliko studenata Kemijskog odsjeka. Od samog početka izvođenja u predstavi, organizaciji i pripremi sudjeluju Zlatko Capjak, Dominik Cinčić, Gordan Horvat, Nenad Judaš, Nikolina Maričić, Sanja Meštrović, Josip Požar, Tajana Preočanin, Vladimir Stilinović, Lovorka Pitarević i Valentina Zagorec.
Glumci, mladi nastavnici i znanstveni novaci Kemijskog odsjeka (čarobnjak Nenad Judaš, i njegovu učenici Lovorka Pitarević Svedružić, Vladimir Stilinović i Josip Požar, te dva gnoma pomagača Edi Topić i Nikola Bedeković) prikazali su niz atraktivnih pokusa ugrađenih u jedan školski dan u čarobnjačkoj školi. O pripremi otopina i potrebnih kemikalija te kemijskog pribora brinule su Valentina Zagorec, Nikolina Maričić i Marko Pužar. O uređenju velike predavaonice Kemijskog odsjeka A2 i njenu pretvorbu u alkemijski laboratorij brinuo je Zlatko Capjak, o osvijetljenu predavaonice Dominik Cinčić i Petar Štrbac, o ozvučenju i glazbenoj podlozi Nikola Bregović, kameri Gordan Horvat, te fotografiranju predstave Vinko Nemec. Prije i nakon predstave o kretanju učenika po zgradi Kemijskog odsjeka i info pultu brinule su studentice Valentina Martinez, Gabriela Lihtar i Karla Gotić. Nakon predstave djeci su uručena priznanja Mladog kemičara ili kemičarke koje je izradila Iva Juranović Cindrić. O organizaciji cijele manifestacije brinuli su Vladimir Stilinović i Tajana Preočanin.