Repozitorij

Repozitorij je prazan

Raspored ispitnih rokova za ak. god. 2020./2021.

 

PDF verzija

 

Ispitni rokovi za kolegij Didaktika u ak. g. 2020./2021.:
Redovni ljetni i jesenski rok:

24.06.2021. - 14.00
15.07.2021. - 14.00
09.09.2021. - 14.00
22.09.2021. - 14.30

Ispitni rokovi za kolegij Prevencija zlostavljanja i RIZIČNOG ponašanja u ak. g. 2020./2021.:
Redovni ljetni i jesenski rok:

21.6. - 18.00
28.6. - 18.00
5.7. - 18.00
30.8. - 18.00
6.9. - 18.00
13.9. - 18.00