Čarolije u kemiji

 

Predstava Čarolije u kemiji projekt je Kemijskog odsjeka namijenjen djeci predškolskog uzrasta i učenicima nižih razreda osnovnih škola sa svrhom popularizacije kemije i prirodoslovlja općenito. Predstava je nastala 2007. godine na inicijativu nekolicine mlađih zaposlenika Kemijskog odsjeka, a prema ideji Nenada Judaša, koji je lik Čarobnjaka osmislio i glumio još 2000. godine u seriji predavanja koja su bila popratna manifestacija izložbe Nenada Raosa Deset kemijskih pokusa (koji su promijenili svijet). Od tada se predstava održava jedanput godišnje, najčešće u veljači.

Predstavom Čarolije u kemiji učenicima se nastoji kemiju prikazati kao zabavnu znanstvenu disciplinu, prijelaz iz svijeta mašte i nemogućeg prema spoznaji da se i naizgled neobjašnjive pojave mogu razumjeti i predvidjeti. Prvi susreti s kemijom i znanstvenim načinom razmišljanja i istraživanja mogu biti odlučujući za stav učenika prema znanosti, izboru zanimanja i kritičkom pogledu na svijet koji ga okružuje. Na taj način učenike se priprema za pozitivan stav prema kemiji tijekom daljnjeg školovanja.

Predstava je interaktivna te djeca i sama imaju priliku „izmućkati“ plavu i crvenu bocu, dodirnuti crnu zmiju itd.. Djeca s predstave izlaze nasmijana, prepuna dojmova i sa željom naučiti što više kemije i jednog dana također postati kemičarima o čemu svjedoče njihovi poslani crteži, sastavci i zahvale. Prije i nakon predstave za djecu su organizirana brojna događanja u predvorju, obilasci laboratorija i radionice. Svako dijete nakon pogledane predstave dobiva priznanje da je postao „Naš mali kemičar“ odnosno „Naša mala kemičarka“.

Uspjeh predstave, zadovoljna lica djece i entuzijazam svih sudionika održavaju ovu predstavu živom, dopunjavaju je, nadograđuju i podižu na sve višu razinu već niz godina. U pripremi i izvedbi svih dosadašnjih Čarolija sudjelovalo je više od četrdeset djelatnika i isto toliko studenata Kemijskog odsjeka. Predstave su besplatne a imale su i humanitarni karakter (pomoć Centru za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ u Zagrebu te humanitarne akcije „Korak u život“ i „Djeca prva“). Uključile su se i u obilježavanje Međunarodne godine kemije 2011. godine. 2016. godine u suradnji s Prirodoslovnim muzejom Metković predstava Čarolije u kemiji je gostovala u Metkoviću.

u ime svih sudionika

prof. dr. sc. Tajana Preočanin (tajana@chem.pmf.hr)

Kemijski odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

Detalj s predstave

 

Mediji o predstavi

 

 

Zahvale učenika

 

 

Učenički radovi