Laboratorij za spektroskopiju NMR

Laboratorij za spektroskopiju NMR
Kemijski odsjek
Prirodoslovno-matematički fakultet
Horvatovac 102A
HR-10000 Zagreb
Tel. +385 1 460 6187
Fax. +385 1 460 6181
E-mail: nmr@chem.pmf.hr

 

USLUGE LABORATORIJA ZA SPEKTROSKOPIJU NMR

    1) snimanje spektara NMR u OTOPINI (za minimalnu količinu uzorka pogledati napomenu*)

    2) snimanje spektara NMR u ČVRSTOM STANJU (minimalna količina uzorka 150-200 mg)
 

 

* VAŽNA NAPOMENA za snimanje NMR spektara u OTOPINI

Poštovani korisnici,
Kako bi Vam Laboratorij za NMR pružio što kvalitetniju i bržu uslugu snimanja, kao i uspio zadovoljiti zahtjeve svih korisnika, molimo da dostavljate MINIMALNE količine uzoraka potrebne za vremenski efikasno snimanje spektara, posebice u slučaju potraživanja 1D (13C- CPD, APT, DEPTq) i 2D (HSQC, HMBC) heteronuklearnih eksperimenata. MINIMALNE KOLIČINE (mg) uzoraka potrebne za snimanja spektara NMR, odnosno za pripravu otopina u 0,6 mL deuteriranog otapala, molimo odrediti prema niže navedenim minimalnim KONCENTRACIJAMA uzoraka potrebnim za pojedine (najčešće potraživane) spektre NMR.


MINIMALNE KONCENTRACIJE UZORAKA
(u 0,6 mL deuteriranog otapala)

                         Spektar
cmin  /  mM
                               1H > 0,1 
                       COSY, NOESY, ROESY > 10
                       HSQC, HMBC > 50
                                13C - CPD, APT, DEPTq > 50

 

U slučaju dostave manjih količina uzoraka od gore navedenih (minimalnih) i/ili netopljivosti uzorka vrijeme snimanja bit će prilagođeno sukladno procijenjenoj koncentraciji te cijena spektra, navedena u CJENIKU, korigirana u skladu s trajanjem NMR eksperimenta. Navedene cijene po spektru iz CJENIKA USLUGA vrijede za snimanja NMR spektara trajanja do 4h (obračunska jedinica); za snimanja pojedinog spektra dulja od 4h, cijena spektra bit će obračunata kao zbroj obračunskih jedinica (4h) za vrijeme trajanja snimanja spektra, a obračunska jedinica unutar koje je završeno snimanje obračunava se kao cijela obračunska jedinica.

 

ZAPRIMANJE UZORAKA

Uzorke za snimanje spektara dostaviti dr. sc. Katarini Pičuljan u Laboratorij za spektroskopiju NMR (-012/-I) ili na glavnu portu zgrade Kemijskog odsjeka, s napomenom "uzorci za Laboratorij za spektroskopiju NMR".

 

Kontakti:                                                                              

Dr. sc. Katarina Pičuljan   

Doc. dr. sc. Nikola Cindro 

Katarina Leko, mag. chem.                                                        

Prof. dr. sc. Predrag Novak

Izv. prof. dr. sc. Tomislav Jednačak

Izv. prof. dr. sc. Ivana Biljan

Dr. sc. Iva Habinovec

 

Irena Crnogaj, tehničar

Ratko Luketa, tehničar


Repozitorij

Repozitorij

Repozitorij je prazan