Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Edukacijska psihologija

Šifra: 45169
ECTS: 8.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Uvod u psihologiju odgoja i obrazovanja, predmet i metode ove grane psihologije. Pristupi učenju. Klasično i instrumentalno uvjetovanje i primjena u školi. Kognitivistički pristup i implikacije za poučavanje. Socijalno-kognitivni pristup učenju i implikacije za poučavanje. Uloga inteligencije u učenju i ponašanju učenika. Metode poučavanja. Karakteristike adolescenata i prilagodba u poučavanju. Karakteristika učenika s posebnim potrebama i prilagodbe u poučavanju. Utjecaj osnovnih dimenzija ličnosti i relevantnih crta ličnosti (npr. odlaganje, anksioznost, perfekcionizam) za ponašanje učenika i implikacije za ulogu nastavnika. Samopoimanje, samopoštovanje, samoefikasnost i školski uspjeh. Motivacijski aspekt ličnosti i mogućnosti utjecaja nastavnika na motivaciju. Učenički i nastavnički stres u školskom okruženju.


ISHODI:
Razumijevanje osnovnih psiholoških pristupa u objašnjavanju učenja. Sposobnost primjene pristupa učenja u poučavanju učenika. Sposobnost prepoznavanja i razlikovanja osnovnih osobina ličnosti učenika. Razumijevanje neophodnosti prilagodbe individualnosti učenika i posebnim potrebama te osnovna znanja o načinima prilagodbe hiperaktivnim učenicima, dislektičnim učenicima i darovitim učenicima. Razumijevanje utjecaja samopoimanja, samopoštovanja, samoefikasnosti, odlaganja i anksioznosti na školsko ponašanje i akademski uspjeh učenika. Sposobnost uočavanja različite motivacije kod učenika i znanje o načinima njezinog poticanja. Razumijevanje uloge stresa za učenike i nastavnike u školskom okruženju.
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti