Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Elementna i specijacijska analiza

Šifra: 44000
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Sanda Rončević
Izvođači: prof. dr. sc. Sanda Rončević - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJ:
Specijacija kao skup analitičkih djelovanja u identifikaciji i određivanju jednog ili više pojavnih oblika elemenata određenih izotopnim sastavom, oksidacijskim stanjem, strukturom kompleksa ili makromolekula. Kemijske specije u tragovima, toksične i esencijalne elementne specije, bioraspoloživost kemijskih specija, kemijske specije kao zagađivači okoliša. Strukturna područja specijacije (prema izotopnom sastavu (Pb,O,N,C), elektronskim i oksidacijskim stanjima (As,Cr,Fe,Mn,V) specijacija anorganskih spojeva i kompleksa (Al,Ni), specijacija organskih kompleksa i organometalnih spojeva (As,Sb,Se,Sn,Hg), specijacija makromolekulskih spojeva (Cd, Fe, Co, Pt). Metodologija specijacijske analize; Uzorkovanje i obrada uzoraka zraka, voda, bioloških materijala; Vezani sustavi u specijaciji (LC-ICP-MS, GC-ICP-MS, FFF-ICP-MS, CE-ICP, LC-ESI-MS). Frakcioniranje- pristupi i metode. Dinamičko razmatranje specijacijske analize.
ISHODI UČENJA:
1. Objasniti razlike između specijacije, frakcioniranja i analize ukupnog sadržaja analita.
2. Navesti osnovne ciljeve specijacijske analize.
3. Klasificirati područja specijacije prema strukturi promatranih vrsta.
4. Navesti primjere uzorkovanja uzoraka iz okoliša za specijacijske svrhe (zrak, voda tlo, biološki uzorci).
5. Navesti i objasniti osnovne postupke prethodne priprave uzoraka za specijacijsku analizu.
6. Navesti i objasniti kritične parametre vezanih analitičkih instrumenata u specijaciji (LC-ICP-MS, GC-AAS, GC-ICP-MS, CE-ICP-MS).
7. Usporediti postupke specijacijske analize na primjeru toksikološki značajnih organometalnih specija (Pb, Sn, Hg) i specija prisutnih u različitim oksidacijskim stanjima (As, Cr, Fe ).
8. Navesti i usporediti primjere specijacije prema: izotopnom sastavu, elektronskom stanju, anorganskim kompleksima i makromolekulskim spojevima.
9. Prikazati i interpretirati odabrani problem kemijske specijacije temeljem proučavanja recentne znanstvene literature.
Literatura:
  1. 1. A.M. Ure, C.M. Davidson, Chemical Speciation in the Environment, 2nd ed. Blackie Academic $ Professional, Glasgow, 2002.
    2. R. Cornelis et al, Handbook of Elemental Speciation: Techniques and Methodology, Book News Inc, Portland, 2004.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Instrumentna analitika 1
2. semestar
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti analitička kemija - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti