Fotokemija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fotokemija (kolegij izvođen na engleskom jeziku)

Šifra: 213527
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Đani Škalamera - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Međudjelovanje supstancije i elektromagnetskog zračenja
Kvantni prinos
Elektronski spektri
Pobuđena stanja, emisijski spektri i preraspodjela energije
Plohe potencijalne energije u fotokemijskim procesima
Reakcijski međuprodukti u fotokemijskim reakcijama
Radikali
Biradikali
Karbeni i nitreni
Propelani, tetraedrani i antiaromatske molekule
Cikloalkini
Pregled važnijih fotokemijskih reakcija
Fotoredukcije
Fotooksidacije
Fotodimerizacije
Fotoizomerizacije
Fotodisocijacije
Fotoreakcije karbonilnih spojeva
Fotoreakcije alkohola
Fotoreakcije peroksida
Fotoreakcije nitrita
Fotoreakcije amida i amina
Fotoreakcije prijenosa elektrona
Radikalske nukleofilne supstitucije


ISHODI KOLEGIJA:
Očekuje se da studenti nakon odslušanog i položenog kolegija mogu:
- klasificirati organske fotoreakcije
- razumijeti prirodu reackijskih međuprodukata koji se pojavljuju u fotoreakcijama
- prepoznati reakcijske mehanizme u fotoreakcijama
- steći vještinu u primjeni fotoreakcija u organskoj sintezi
Literatura:
  1. J. Kagan: Organic Photochemistry
  2. Modern Molecular Photochemistry of Organic Molecules: N. Turro,
  3. J. Michl, V. Bonacic Koutecky: Electronic Aspects of Organic Photochemistry
  4. K. Wentrup: Reactive Molecules
2. semestar
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Repozitorij