Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Genetičko i proteinsko inženjerstvo

Šifra: 43980
ECTS: 5.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Temeljni pojmovi manipulacije genima. Restrikcijski enzimi. Metode povezivanja molekula DNA. PCR (lančana reakcija polimerazom) - metode i primjena. Unos rekombinantne DNA u stanicu. Osnovna svojstva vektora za kloniranje DNA. Vrste vektora: plazmidi, bakteriofag lambda, vektori za kloniranje velikih molekula DNA. Strategije kloniranja. Kloniranje genomske DNA. Kloniranje cDNA. Strategije pretraživanja. Sekvenciranje DNA. Kratki osvrt na genomiku, transkriptomiku i proteomiku. Bakterijski i eukariotski sustavi za prekomjernu ekspresiju proteina. Metode pročišćavanja proteina. Osnove proteinskog inženjerstva. Mutageneza in vitro (ciljana i nasumična). Usmjerena evolucija. Prikaz proteina na česticama faga (engl. phage display). Fluorescentni proteini. Transkripcija i translacija in vitro. Transgenične biljke i životinje. Primjena tehnologije rekombinantne DNA. Etička pitanja vezana uz manipulaciju gena.
Na seminarima će se razrađivati problemski zadaci, te diskutirati primjeri iz istraživačke, odnosno laboratorijske prakse. Pojedini studenti prezentirat će najnovija dostignuća iz odabranih područja genetičkog i proteinskog inženjerstva.

ISHODI UČENJA:
1. Objasniti i predložiti postupke u kloniranju gena
2. Objasniti i predložiti postupke koji omogućuju prekomjernu ekspresiju i pročišćavanje rekombinantnih proteina
3. Navesti i objasniti metode proteinskog inženjerstva kojima se dobivaju promijenjeni i/ili poboljšani proteini
4. Objasniti i usporediti genomička, transkriptomička i proteomička istraživanja
5. Objasniti i predložiti metode za praćenje proteinskih interakcija
6. Navesti i objasniti tehnike manipulacije genima u bakterijama i eukariotskim organizmima uključujući dobivanje transgeničnih organizama
7. Navesti i objasniti primjenu genetičkog i proteinskog inženjerstva u biotehnologiji i medicini
8. Prikazati originalni znanstveni rad u obliku usmenog priopćenja
Literatura:
 1. OBAVEZNA LITERATURA:
  S.B. Primrose, R.M. Twyman. Principles of Gene Manipulation and Genomics, 7. izd. Blackwell Publishing 2006.
  D. L. Nelson, M. M. Cox. Lehninger principles of biochemistry. 6. izd., W. H. Freeman & Co. New York 2013.
  Odabrani znanstveni radovi s najnovijim dostignućima u području genetičkog i proteinskog inženjerstva
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  J. Sambrook, D.W. Russell. Molecular Cloning: a laboratoy manual, 3. izd. Cold Spring Harbor Laboratory Press 2001.
  S. Brakmann, K. Johnsson. Directed Molecular Evolution of Proteins. Wiley-VCH 2002.
  Nicholl D.S.T. An Introduction to Genetic Engineering. 2. izd. Cambridge University Press 2002.
2. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Od ponedjeljka 16. 3. 2020. godine, u očekivanom trajanju od 14 dana, prekidaju se svi oblici neposredne kontaktne nastave na svim studijskim programima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Sve obavijesti, upute, nastavni materijali, pitanja te rasprava koja će uključivati sve studente na kolegiju Genetičko i proteinsko inženjerstvo bit će dostupni preko stranica kolegija na sustavu za e-učenje Merlin.

Autor: Jasmina Rokov Plavec
Popis obavijesti