Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Heterociklička kemija

Šifra: 72825
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ines Primožič
Izvođači: Alma Ramić , dr. sc. - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Zasićeni i nezasićeni heterocikli: strukturni tipovi, nomenklatura, reaktivnost, anomerni efekt, tautomerija kod aromatskih heterocikla. Strategije za formiranje prstena: ciklizacijske reakcije, cikloadicijske reakcije (1,3-dipolarna cikloadicija, Diels-Alderova reakcija, itd.). Šesteročlani heterocikli s jednim heteroatomom u prstenu: piridini, kinolini i izokinolini. Sinteze heterocikličkih sustava. Peteročlani heterocikli s jednim heteroatomom u prstenu: piroli, furani, tiofeni, indoli i srodni spojevi, benzofurani. Sinteze heterocikličkih sustava. Šesteročlani heterocikli s dva ili više heteroatoma u prstenu: pirimidini, diazini, triazini i tetrazini, oksazini i tiazini. Sinteze heterocikličkih sustava. Peteročlani heterocikli s dva ili više heteroatoma u prstenu: imidazoli, pirazoli, triazoli i tetrazoli, oksazoli, tiazoli i njihovi benzo derivati. Sinteze heterocikličkih sustava. Purini. Sinteze heterocikličkih sustava. Heterocikli u biokemiji i medicini.

ISHODI UČENJA:
- razlikovati strukture najvažnijih aromatskih heterocikličkih sustava i opisati njihova svojstva;
- usporediti strukturu heterocikličkih spojeva i njihovu kemijsku reaktivnost;
- primijeniti temeljna znanja organske kemije u sintezi heterocikla;
- protumačiti opće postupke sinteza i mehanizme reakcija heterocikla;
- primjeniti suvremene metode kemijske sinteze u totalnoj sintezi bioaktivnih heterocikličkih spojeva;
- prezentirati znanstvene sadržaje pismeno i usmeno.
Literatura:
  1. OBVEZNA LITERATURA:
    Julio Alvarez Builla, Juan Jose Vaquero, Jose Barluenga Editors(s): Modern Heterocyclic Chemistry, Wiley VCH Verlag GmbH Co. KGaA, 2011.
    J. A. Joule, K. Mills, Heterocyclic Chemistry, 5. izdanje, Blackwell Science, 2010.
    T.L. Gilchrist, Heterocyclic Chemistry, 3rd edition, Longmann, 1997.
  2. DOPUNSKA LITERATURA:
    revijalni članci i znanstvene monografije
1. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti organska kemija - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti