Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kristalokemija

Šifra: 43976
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marijana Đaković
Izvođači: prof. dr. sc. Marijana Đaković - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
ISHODI UČENJA:
1. Definirati operacije simetrije, Bravaisove rešetke, kristalne sustave, točkine i prostorne grupe
2. Navesti osnovne tipove kristalnih struktura metala i legura.
3. Opisati fazne dijagrame. Računati udjele i sastave komponenata iz binarnog faznog dijagrama.
4. Navesti karakteristike ionske veze i opisati osnovne strukture ionskih spojeva.
5. Objasniti intermolekulske interakcije kod kovalentnih struktura.
6. Opisati osnovne metode određivanja kristalnih struktura.
7. Objasniti ovisnost strukture i svojstava.

NASTAVNI SADRŽAJ:
1. Svojstva kristala (nukleacija, rast, habitus, boja, tvrdoća). 2. Millerov indeks; elementi simetrije: prave i neprave osi simetrije; točkine grupe; stereografska projekcija. 3. Elementi simetrije: vijčane osi, klizne ravnine; Bravaisove rešetke; prostorne grupe (simboli prostornih grupa); kvazikristali. 4. Prostorne grupe (detaljno); guste slagaline. 5. Osnove rentgenske difrakcije (Braggov zakon, recipročna rešetka, simetrija difrakcijske slike, uvjeti pogašenja refleksa). 6. Baze kristalnih struktura. 7. Struktura metala i legura (čvrste otopine, intermetalni spojevi, Lavesove faze, intersticijske legure, Hume-Rotheryeve faze, valentni intermetalni spojevi); fazni dijagrami. 8. Ionska veza (ionski radijus, energija rešetke, Paulingova pravila). 9. Važniji strukturni tipovi ionskih kristala. 10. Silikati. Beskonačne kovalentne strukture. 11. Molekulski kristali (međuatomske interakcije, energija rešetke). 12. Možemo li pretpostaviti strukturu molekulskog kristala? 13. Supramolekulske strukture. 14. Strukture proteina. Tijekom svih predavanja o strukturama: odnos strukture i svojstava.
Literatura:
  1. 1. A. R. West: Solid State Chemistry and its Applications, Wiley, New York, 1998.
    2. D. Grdenić, Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
  2. C. Giacovazzo, H.L. Monaco, D. Viterbo et al.: Fundamentals of Crystallography, 2. izd., IUCr, Oxford Univ. Press, Oxford 2002.
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

3. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti