Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Kompleksni spojevi prijelaznih metala u katalizi

Šifra: 44020
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Jana Pisk - Predavanja
Izvođači: doc. dr. sc. Jana Pisk - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Definicija katalize; djelovanje katalizatora; homogena i heterogena kataliza; metalni kompleksi kao homogeni katalizatori; katalitički ciklusi; važne reakcije katalizirane homogenim katalizatorima (hidrogenacija, hidroformilacija, sinteza octene kiseline iz metanola i ugljikova monoksida, polimerizacija alkena i dr.); komercijalne prednosti heterogene katalize; jednofazni i višefazni heterogeni katalizatori; mehanizmi heterogene katalize; važne heterogene katalize (oksidacija sumporova(IV) oksida u sumporov(VI) oksid, hidrogenacija alkena, sinteza amonijaka, polimerizacija alkena, katalitička totalna oksidacija polutanata; izomerizacija ugljikovodika, elektrokemijska kataliza).

Ishodi:

Student će biti sposoban:
- primjeniti koncepte organometalne i koordinacijske kemije
- poznavati odnos struktura/reaktivnost/funkcija u tvarima
- demonstrirati poznavanje suvremenijih znanstvenih spoznaja u području kemije
- primjeniti stečeno znanje u znanstvenom radu
- koristiti instrumentaciju u sintetskom i analitičkom radu
- samostalno pratiti razvoj novih spoznaja u polju kemije te dati stručno mišljenje o njohovom dosegu i mogućim primjenama
- uključiti se u interdisciplinarni tim u znanstvenim istraživanjima
- preuzeti odgovornost za vlastiti stručni napredak i profesionalni razvoj
Literatura:
  1. J. Hartwig, Organotransition Metal Chemistry - From Bonding to Catalysis, University Science Books, Sausalito, California, 2010.
    2. Ch. Elschenbroich, Organometallics, 3rd Ed., Wiley & VCH, Weinheim, 2006.
    3. R. H. Crabtree: The Organometallic Chemistry of the Transition Metals, 4th Ed., Wiley, New York, 2005.
    4. D. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford: Inorganic Chemistry, 2. izd., Oxford University Press, Oxford 1994.
2. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti