Metali i ligantna reaktivnost

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Metali i ligantna reaktivnost

Šifra: 240413
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Dominik Cinčić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
SADRŽAJ PREDMETA:
1) Ciklički ligandi i templatni učinak. (1., 2. tjedan)
2) Vijčane molekule, katenani i rotaksani. (3., 4. tjedan)
3) Metaloorganske mreže: sinteza i svojstva. (5., 6. tjedan)
4) Metaloorganska supramolekulska kemija u čvrstom stanju. (7., 8. tjedan)
5) Metaloorganski materijali ugodivih svojstava i kristalno inženjerstvo višekomponentnih metaloorganskih materijala (soli, kokristala i kokristala soli). (9., 10. tjedan)
6) Ligantna reaktivnost u čvrstom stanju, sinteza metaloorganskih materijala u čvrstom stanju. (11., 12. tjedan)
7) Mehanokemijske reakcije i reakcije starenja: sinteza diskretnih koordinacijskih spojeva i koordinacijskih polimera (2D i 3D). (13.-15. tjedan)


ISHODI UČENJA:
1) Objasniti templatni učinak pri sintezi cikličkih liganada, katenana i rotaksana.
2) Povezati znanja stečena o kemiji koordinacijskih spojeva s
principima supramolekulske kemije.
3) Prepoznati topologiju supramolekulskog povezivanja
metaloorganskih spojeva.
4) Objasniti pojmove: metaloorganski materijal, koordinacijski
polimer i metaloorganske mreže.
5) Objasniti pojmove soli, kokristali i kokristali soli
metaloorganskih spojeva.
6) Navesti i opisati metode mehanokemijske sinteze
metaloorganskih spojeva i korelirati s reakcijama starenja.
Literatura:
2. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti anorganska i strukturna kemija - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti