Molekularna spektroskopija

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Molekularna spektroskopija

Šifra: 227532
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Tomica Hrenar
Izvođači: dr. sc. Karlo Sović - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kvantno-mehanička podloga: postulati kvantne mehanike, kvantizacija energijskih razina u teorijskim modelima. Interakcija zračenja s molekulama: apsorpcija, stimulirana i spontana emisije te raspršenje elektromagnetskog zračenja. Rotacijska spektroskopija: model krutog rotora za proučavanje rotacija dvoatomnih i višeatomnih molekula. Vibracijska spektroskopija: modeli harmoničkog i anharmoničkog oscilatora za proučavanje vibracija dvoatomnih i višeatomnih molekula. Elektronska spektroskopija: elektronska stanja molekula. Magnetske rezonancije: nuklearna magnetska rezonancija, elektronska paramagnetska rezonancija.
Literatura:
  1. Tomica Hrenar: Molekularna spektroskopija, elektronička skripta i drugi materijali kolegija dostupni putem Sveučilišnog centra za e-učenje Merlin (http://merlin.srce.hr, za pristup je potreban AAI korisnički račun).
  2. J. M. Hollas: Modern Spectroscopy, 4th Ed.
  3. I. Levine: Physical Chemistry, 6th Ed.
  4. P. Atkins, R. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, 4th Ed.
2. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Analitička i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Anorganska i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Biokemija i fizikalna kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Fizikalna i organska kemija

4. semestar
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i anorganska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Analitička kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska i organska kemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Anorganska kemija i biokemija
Izborni predmeti izvan odabranih grana - Redovni Smjer - Biokemija i organska kemija
Termini konzultacija:

Obavijesti