Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Opća pedagogija

Šifra: 45171
ECTS: 6.0
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Moć i granice odgoja.
Proces i subjekti odgoja.
Odgojni ciljevi.
Stilovi odgoja.
Odgojni autoriteti.
Komunikacija u odgoju i obrazovanju
Temeljna odgojna područja (tjelesni, intelektualni, moralni, socijalno - emocionalni, radni odgoj).
Područja ostvarivanja odgoja (odgoj u obitelji, predškolski odgoj, odgoj u školi)
Metode i sredstva odgoja u nastavi.
Rad s djecom koju je teško odgajati.
Socijalne kompetencije i prosocijalno ponašanje.
Odgoj i mediji.

ISHODI:
Po završetku kolegija studenti će moći:
1. definirati temeljne pedagoške pojmove - odgoj, obrazovanje, izobrazba, naobrazba, socijalizacija, intencionalni i neintencionalni odgoj, pedagoška komunikacija
2. analizirati i usporediti različite pristupe definiranju temeljnih pojmova
3. opisati i objasniti razlike između različitih pravaca znanosti o odgoju
4..razumjeti primjenu obrazovnih teorija u školskoj praksi
5. primijeniti, analizirati i povezati pojmove iz sadržaja kolegija sa problemima unutar nastavničkih kolegija u nastavku studija (didaktika, metodika)
6. prosuditi i procijeniti kojom je usvojenom i poznatom metodom iz sadržaja kolegija, optimalno riješiti probleme u školskoj praksi
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti