Primijenjena analitička kemija

Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Primijenjena analitička kemija

Šifra: 213046
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić
Izvođači: prof. dr. sc. Iva Juranović Cindrić - Seminar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Kolegij je predviđen kao nadogradnja znanja iz osnova analitičke kemije u svrhu razumijevanja osnovnih principa na kojima se temelje moderne analitičke metode za određivanje realnih uzoraka i biološki važnih spojeva. Apsorpcijske spektroskopske metode, molekulska fluorescencija, imunokemijske i enzimske metode, spektrometrija mase, spektroskopija nuklearne magnetske rezonancije, elektroanalitičke metode, metode odjeljivanja i njihova primjena u biologiji, agronomiji, forenzici, medicini, farmaceutici, itd. Poseban naglasak je na primjeni analitičkih metoda za uzorke okoliša - zagađenje i zaštita voda, tla i zraka. Upoznavanje s novim analitičkim tehnikama u modernim laboratorijima. Kroz pripremu seminarskih radova upoznavanje sa suvremenom znanstvenom literaturom kao temeljem za daljnji znanstveno-istraživački ili nastavnički rad.

ISHODI UČENJA:
- definirati analitički postupak i primjeniti osnovne statističke postupke na rezultat kemijske analize
- definirati osnovne principe na kojima se temelje različite analitičke metode i usporediti prednosti i nedostake metoda
- odabrati najpogodniju analitičku metodu prema vrsti uzorka kojeg želimo odrediti
- opisati osnovna načela uzorkovanja i različite načine priprave uzorka prije analze (npr. čuvanje, sušenje, itd.)
- objasniti osnovna načela i primjenu separacijskih metoda (ekstrakcija, kromatografija)
- opisati osnovna načela i primjenu kromatografskih metoda (tekućinska planarana i kromatografija u koloni, adsorpcijska kromatografija, tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti, ionsko-izmjenjivačka, afinitetna i plinska kromatografija)
- opsati primjenu elektroforeze i centrifugiranja pri proučavanju DNA i proteina
- objasniti osnovna načela i primjenu spektroskopskih metoda (apsorpcijske metode, fluorimetrija, metode atomske spektrometrije, atomska emisijska spektrometrija uz induktivno spregnutu plazmu)
- navesti primjenu nuklearne magnetske rezonancije pri određivanju strukture spojeva (proteini, nukleinske kiseline) i u medicinskoj dijagnostici
- opisati primjenu spektrometrije masa pri određivanju spojeva (vitamini, steroidi, lijekovi, proteini, nukleinske kiseline)
- objasniti osnovnu primjenu elektroanalitičkih metoda (potenciometrijske metode, biosenzori, selektivne elektrode)
- opisati primjenu enzima kao regansa i u imunoenzimskim testovima za realne uzorke (hrana, narkotici, vitamini, lijekovi)
- objasniti osnovna načela i primjenu imunokemijskih metoda (npr. u biologiji, forenzici, farmaceutici i zaštiti okoliša)
Literatura:
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Alge i gljive
Položen : Analitička kemija 2
Položen : Fizikalna kemija 2
Položen : Opća zoologija
Položen : Organska kemija 2
Položen : Osnove evolucije
Položen : Osnove histologije i embriologije
Položen : Osnove mikrobiologije
Položen : Osnovni praktikum analitičke kemije
Položen : Osnovni praktikum fizikalne kemije
Položen : Pedagogija
Položen : Psihologija učenja i poučavanja
7. semestar
Izborni predmeti kemija 1 - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički

9. semestar
Izborni predmeti biologija / kemija / nastava - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti