Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Praktikum opće kemije 1

Šifra: 171099
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Jana Pisk
Izvođači: dr. sc. Nikola Bedeković - Vježbe u praktikumu
mr. sc. Marina Tašner - Vježbe u praktikumu
dr. sc. Darko Vušak - Vježbe u praktikumu
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Vježbe u praktikumu 45
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ishodi učenja:
1. Pravilno rukovati laboratorijskim priborom
2. Primjenjivati mjere opreza pri radu.
3. Ovladati temeljnim laboratorijskim postupcima.
4. Koristiti stečena teorijska znanja u eksperimentalnom radu.
5. Razviti moć opažanja i točnog bilježenja eksperimentalnih podataka.
6. Znanstveno utemeljeno interpretirati rezultate mjerenja
Sadržaj predmeta (po tjednima):
_1_upoznavanje laboratorijskog pribora i mjera opreza
_2_mjerenje mase i određivanje gustoće uzorka
_3_mehaničko rastavljanje smjesa (dekantiranje i filtriranje)
_3_4_određivanje tališta i vrelišta
_5_6_ rastavljanje smjesa na osnovi razlike u topljivosti (mjerenje molarne entalpije otapanja soli, prekristalizacija, frakcijska kristalizacija)
_7_8_ rastavljanje smjesa na osnovi razlike tlaka para (sublimacija, destilacija, vakuum-destilacija)
_9_priprema otopina zadanog sastava (npr. soli, kiselina, lužina)
_10_11 kemijski elementi i spojevi (određivanje molarne mase i formule spoja)
_12_13_ plinovi (laboratorijsko dobivanje, fizikalna i kemijska svojstva)
_14_15_zadani pokus ili nadoknada
Literatura:
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Biologija i kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti