Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Suvremena biokemijska istraživanja i njihova primjena

Šifra: 104331
ECTS: 4.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski
Izvođači: doc. dr. sc. Morana Dulić - Seminar
izv. prof. dr. sc. Aleksandra Maršavelski - Seminar
doc. dr. sc. Marko Močibob - Seminar
izv. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec - Seminar

doc. dr. sc. Morana Dulić - Predavanja
doc. dr. sc. Marko Močibob - Predavanja
izv. prof. dr. sc. Jasmina Rokov Plavec - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 15
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NASTAVNI SADRŽAJI:
Kolegij obrađuje aktualne teme iz biokemijskog područja, kao što su: biosinteza proteina na ribosomu u radovima nobelovaca, proteinsko inženjerstvo, fluorescentni proteini, genomička i proteomička istraživanja, korekcija ekspresije gena malim nukleinskim kiselinama s osvrtom na terapijsku primjenu, prijenos signala, transport staničnih proteina, biosenzori, umjetni enzimi, imunokemija, razvoj lijekova. Obzirom da je cilj predmeta upoznavanje studenata s najnovijim dostignućima u biokemijskim istraživanjima, neke od predloženih tema mogu biti zamijenjene novima.

ISHODI UČENJA:
1. pokazati znanje i razumijevanje biokemijskih procesa specifičnih za eukariotske stanice
2. navesti i objasniti suvremene biokemijske metode i tehnike
3. pokazati znanje i razumijevanje najnovijih dostignuća u biokemijskim istraživanjima
4. navesti i objasniti primjenu biokemijskih istraživanja u biotehnologiji i medicini
5. obraditi i prikazati odabranu znanstvenu temu u obliku pismenog seminarskog rada i usmenog priopćenja
Literatura:
 1. OBAVEZNA LITERATURA:
  L. Stryer, J. Berg i J. Tymoczko, BIOKEMIJA (6. izd), Školska knjiga, 2013. (prijevod na hrvatski jezik)
  ili
  J. M. Berg, J. L. Tymoczko i L. Stryer, BIOCHEMISTRY (7. izd.), W. H. Freeman & Co, New York, 2012.
  Izvorni i revijalni znanstveni radovi iz područja biokemije (prema odabiru nastavnika)
 2. DOPUNSKA LITERATURA:
  D. L. Nelson i M. M. Cox, LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY (6. izd.), W. H. Freeman & Co, New York, 2013.
  D Voet, JG Voet. BIOCHEMISTRY (4. izd.), J Wiley 2011.
1. semestar
Izborni predmeti - kemija - Redovni Studij - Kemija; smjer: nastavnički
Termini konzultacija:

Obavijesti