Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Repozitorij

Obavijesti

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze materijali iz APV 1 koji se odnose na lekcije "Prizemni barički sustavi i visinski valovi OCA-e" te "Zavjetrinska ciklogeneza". Datoteka nosi naziv "priz_bcs_i_vis_val_oca_zavj_cikl". Ovime završavamo gradivo iz APV 1.

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze materijali iz APV 1 koji se odnose na nastavak proučavanja procesa ciklogeneze. Konkretno, bavimo se jednadžbom tendencije geopotencijala i spominjemo omega-jednadžbu. Datoteka nosi naziv "jdzba_tend_geopot_&_omega_jdzba".

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze materijali iz APV 1 koji se odnose na pojam baričkih cirkulacijskih sustava i klasičnih teorija ciklogeneze pod nazivom "bcs_&_klasicne_teorije_ciklogeneze"...

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze materijali iz APV 1 koji se odnose na završetak proučavanja procesa frontogeneze pod naslovom "fg_vektor_&_fg_i_q_vektor"...

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze materijali iz APV 1 koji se odnose na nastavak proučavanja procesa frontogeneze pod naslovom "frontogeneza_vert_hor_ravnina"...

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze materijali iz APV 1 koji se odnose na lekcije iz poglavlja "Dijagnoza atmosferskih sustava i polja". Ovaj tjedan govorimo o zračnim masama, vrstama atmosferskih fronti i počinjemo proučavati proces frontogeneze...

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze materijali iz APV 1 koji se odnose na lekciju "Diferencijalna svojstva polja horizontalnog vjetra". To se nalazi i u "Dodatku G" u Pandžićevom udžbeniku, a treba nam za proučavanje frontogeneze koja slijedi.

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

U repozitoriju se nalaze materijali iz APV 1 koji se odnose na lekcije "Analitički materijali" i "Objektivna analiza".

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Poštovani kolegice i kolege,

Uvod i 1. lekcija iz APV 1 nalaze se u repozitoriju.

Lp,

Ž.V.

Autor: Željko Večenaj

Analiza i prognoza vremena I

Šifra: 144887
ECTS: 4.0
Nositelji: dr. sc. Kristian Horvath
Izvođači: dr. sc. Kristian Horvath - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osnovni cilj kolegija je upoznati studente s tradicionalnim i suvremenim metodama analize vremena. Stečena znanja ove vrste neophodna su za sva područja istraživačke i operativne meteorologije: planiranje motrenja, procesiranje podataka te praćenje i prognozu vremena i klime.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Globalni motriteljski sustav - Svjetsko meteorološko bdijenje. Kontrola meteoroloških informacija.
2. Analitički materijali s posebnim osvrtom na kartografske projekcije (stožastu, valjkastu i polarnosteregrafsku).
3. Objektivna analiza meteoroloških polja: metoda prilagodbe (polinomna i spektralna), optimalna (statistička) interpolacija, metoda uzastopnih popravaka i varijacijska metoda. Tehnologija izrade izopleta.
4. Atmosferski sustavi: zračne mase, atmosferske fronte (frontogeneza i frontoliza).
5. Mlazne struje uključujući njezine genetičke funkcije, barički cirkulacijski sustavi (ciklone, anticiklone, doline i grebeni).
6. Ciklogeneza (ciklolizu) i anticiklogeneza (aniciklolizu).
7. Tendencija visine izobarne plohe.
8. Diferencijalna svojstva polja vjetra.
9. Strujnice i trajektorije.
10. Dijagnoza vertikalnih gibanja u atmosferi.
11. Barički sustavi u okviru opće atmosferske cirkulacije.
12. Zavjetrinska ciklogeneza s posebnim osvrtom na ciklogenezu na južnoj strani Alpa.
13. Analiza polja vlage i procjena količine oborine. Atmosferski sustavi i vrijeme.
14. Orografski utjecaji na vrijeme.
15. Obalna cirkulacija zraka i vrijeme.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja predavanja i vježbi, proučavanje literature i bilježaka; izvod jednadžbi i analiza primjera; samostalno rješavanje zadataka.

METODE POUČAVANJA:
Predavanja, vježbe, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature; samostalno rješavanje problemskih zadataka.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Rad studenata na kolegiju se prati i vrednuje tijekom nastave (rješavanje zadaća, usmene prezentacije i dodatnih zadataka) i na završnom usmenom ispitu.

UVJETI ZA POTPIS:
Riješene domaće zadaće tijekom semestra; prisutnost na nastavi barem 50 %.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit se sastoji od pismene pripreme i usmenog pojašnjenja napisanog. Pri tome se prati stupanj formalne usvojenosti gradiva te osobito njegovo razumijevanje pazeći na stručnu terminologiju.
Literatura:
 1. Bluestein, H.B., 1992: Sinoptic-dynamic meteorology in midlatitudes, (Vol. I). Oxford University Press, New York. 431 pp.
 2. Bluestein, H.B., 1993: Sinoptic-dynamic meteorology in midlatitudes, (Vol. II). Oxford University Press, New York. 431 pp.
 3. Daley, R., 1991: Atmospheric data analysis.Cambridge University Press, Cambridge. 457 pp.
 4. Pandžić, K., 2002: Analiza meteoroloških polja i sustava. HINUS, Zagreb. 314 pp.
 5. Atlas, D., 1990: Radar in meteorology. American Meteorological Society, Boston,
  806 pp.
 6. Blumen, 1990: Atmospheric processes over complex terrain. American Meteorological Society, Boston. 323 pp.
 7. Carlson, T.N., 1994: Mid-latitude weather systems. American Meteorological Society, Boston. 507 pp.
 8. Kurz, M., 1998: Synoptic meteorology. Deutscher Wetterdienst, Offenbach. 200 pp.
 9. Palmen, E. and C.W. Newton, 1969: Atmospheric circulation systems - Their structure and physical interpretation. Academic Press, New York. 603 pp.
 10. Petterssen, S., 1956: Weather analysis and forecasting (Vol. I and II). McGraw- Hill, New York, 428 (266) pp.
 11. Radinović, Đ., 1969: Analiza vremena. Univerzitet u Beogradu, Beograd. 367 str.
 12. Saucier, W.J., 1955: Principles of meteorological analysis. The University of Chicago Press, Chicago. 438 pp.
 13. Schott, J.R. 1997: Remote sensing - the image chain approach. Oxford University Press, Oxford. 394 pp.
 14. Zverev, A.S., 1977: Sinoptičeskaja meteorologia. Gidrometeoizdat, Leningrad. 710 pp.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Dinamička meteorologija 3
Odslušan : Klimatologija I
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni Smjer - Meteorologija i fizička oceanografija
Termini konzultacija: