Mobilna mreža seizmoloških postaja

 

► O rezultatima rada privremene mobilne mreže nakon godine dana bilježenja serije petrinjskih potresa pročitajte na stranici: 
GODINU DANA NAKON PETRINJSKOG POTRESA – REZULTATI PRIVREMENE MOBILNE MREŽE POSTAJA PETRINJANET.

 

Nedugo nakon razornog potresa kod Petrinje 29. prosinca 2020. godine, Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta od Vlade Republike Hrvatske preko Ministarstva znanosti i obrazovanja dobila je donaciju od 4.5 milijuna kuna za nabavu vrijednog mobilnog kompleta instrumenata za praćenje seizmičke aktivnosti trenutno aktivne rasjedne zone. Kupljeno je 20 seizmometara sa sustavom akvizicije podataka te 20 akcelerometara. Seizmometar (weak motion instrument) je visokoosjetljivi instrument s vrlo niskom razinom unutarnjeg šuma namijenjen bilježenju slabih do umjerenih potresa. Ovakvi instrumenti ne mogu vjerno zabilježiti trešnju većih amplituda u svojoj neposrednoj blizini zbog ograničenog dinamičkog raspona (dolazi do zasićenja zapisa). Stoga se za bilježenje jake trešnje tla u neposrednoj blizini koristi instrument akcelerograf (strong motion instrument). Navedeni su instrumenti kupljeni i dostavljeni u iznimno kratkom vremenskom roku kako bi se osiguralo registriranje što većeg broja potresa. Naime, neposredno nakon glavnog potresa događa se najveći broj naknadnih potresa i moguće je zabilježiti najveći broj jakih potresa

Slika 1.Testiranje seizmološke opreme.

 

        Žurno se krenulo u testiranje opreme (Slika 1) i postavljanje instrumenata. U roku od par dana nakon uvoza već su bili postavljeni prvi instrumenti na terenu i započelo je prikupljanje podataka. U prvoj fazi instrumenti su postavljeni u užem epicentralnom području, u okolici Petrinje i Gline. U narednom su razdoblju postavljene seizmološke postaje u širem epicentralnom području kako bi se što bolje “okružilo” potrese, tj. dobili podaci iz raznih smjerova u odnosu na epicentre potresa. Manji dio instrumenata postavljen je na širem zagrebačkom području radi praćenja druge trenutno aktivne serije potresa koja se još uvijek odvija u Hrvatskoj – one zagrebačke. Karta seizmoloških postaja mobilne mreže aktivne u trenutku pisanja ovog teksta prikazana je na Slici 2, dok je na Slici 3 prikazan ogledni primjer instalacije postaje.

Slika 2. Karta trenutno aktivnih seizmoloških postaja mobilne mreže (trokuti) s epicentrima glavnog zagrebačkog i petrinjskog potresa (zvijezde).

 

     Djelatnici Seizmološke službe vrše redovite obilaske seizmoloških postaja mobilne mreže radi prikupljanja podatka i kontrole kvalitete rada. U nešto više od mjesec dana prikupljeno je oko 100 GB podataka. Ilustracije radi, prosječna veličina pjesme u mp3 formatu je 3.5 MB, što znači da količina trenutno prikupljenih podatka „snimljenog“ gibanja tla odgovara otprilike 30 000 pjesama. Također su nabavljeni novi serveri za pohranu tih novoprikupljenih podataka, a radi se i na uspostavi prijenosa podataka u Operativni centar Seizmološke službe u realnom vremenu. Slika 4 prikazuje zapis potresa na tri akcelerografa mobilne mreže za potres magnitude 4.1 prema Richteru koji se dogodio 24. veljače 2021. godine u 10 h 58 min.

Slika 3. Primjer seizmološke postaje mobilne mreže.

 

      Podaci prikupljeni ovom mobilnom mrežom visokosofisticiranih instrumenata omogućit će bolje određivanje lokacija potresa, strukture podzemlja u široj okolici aktivne rasjedne zone te dati vrijedne informacije za procjenu seizmičkog hazarda, protupotresno projektiranje i gradnju. Lokacije potresa, čak i onih sitnih koji nisu zabilježeni na postajama državne mreže, omogućit će određivanje položaja i geometrije trenutno aktivnog dijela Pokupskog rasjeda. Seizmički valovi na svom putu od žarišta potresa do postaja mijenjaju se ovisno o geološkim svojstvima stijena kroz koje prolaze. Kako se jaki potresi u Hrvatskoj događaju relativno rijetko, ovako prikupljeni podaci bit će iznimno vrijedni za proučavanje geoloških struktura u središnjoj Hrvatskoj. Zapisi akcelerografa neizostavan su dio inženjersko-seizmoloških analiza te građevinarskih analiza vezanih uz protupotresno projektiranje i gradnju. Oni omogućuju dobro definiranje atenuacijskih relacija (engl. Ground Motion Prediction Equations – GMPE), koje procjenjuju razinu trešnje tla na određenoj lokaciji ovisno o parametrima potresa i lokalnim uvjetima tla. Nadalje, zabilježeni akcelerogrami potresa koriste se za unaprjeđenje građevinskih propisa vezanih uz protupotresno projektiranje i gradnju, kao i za verifikaciju potresne otpornosti postojećih građevina te su bitan dio građevinarskih analiza.

Slika 4. Primjer zapisa potresa magnitude 4.1 koji se dogodio 24. veljače u 10:58 na tri postaje mobilne mreže.

 

        Osim zahvale Vladi Republike Hrvatske, posebice Uredu premijera i MZO na čelu s ministrom Fuchsom na samoj donaciji, želimo se zahvaliti i svim ostalim sudionicima bez čije pomoći bi ovo bilo puno teže ako ne i nemoguće.

Na pomoći pri nalasku lokacija i/ili ustupljenom prostoru za postaje zahvaljujemo:

 • stožeru Civilne zaštite RH u Petrinji i kooridnatoru geologa dr. sc. Davoru Ljubičiću
 • gradskom poglavarstvu grada Zaprešića
 • gradskom poglavarstvu grada Karlovca
 • gradskom poglavarstvu grada Čazme
 • općinskom poglavarstvu Jasenovac
 • općinskom poglavarstvu Sunja
 • općinskom poglavarstvu Lasinja
 • Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke
 • župi sv. Lovre, Petrinja
 • župi sv. Bartola, Hrastovica
 • župi sv.Vid, Ladvenjak
 • OŠ Dragutin Tadijanović, Petrinja
 • OŠ Ivan Goran Kovačić, Gora
 • DVD Kravarsko
 • PD Psunj, Pakrac
 • LD Srna, Gora
 • tvrtki Cratis d.o.o. i predsjedniku uprave g. Matiji Grabaru na nesebičnoj pomoći oko informatičkih potreba Seizmološke službe
 • tvrtki Termostroj d.o.o. i direktorici gđi. Nini Roglić na donaciji
 • Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ-u) na ponuđenim lokacijama
 • tvrtki Telemach Hrvatska (Tele 2) na ponuđenim lokacijama
 • svim građanima koji su dozvolili da kod njih smjestimo instrumente

Sve gore navedene institucije, kao i građani te svi ostali koje smo zaboravili poimence spomenuti, svojom suradnjom i razumijevanjem omogućili su efikasno i promptno postavljanje seizmoloških postaja mobilne mreže. 

 


Obavijesti