RASPORED SATI I ISPITA

 

Satničar Geofizičkog odsjeka je dr. sc. Antun Marki i možete ga kontaktirati na e-adresu.

 

Aktualni raspored sati

Raspored sati za aktualni semestar akad. god. 2023./2024. nalazi se u repozitoriju (poveznica dolje).

 

Rezervacija predavaonica za obranu diplomskih radova, doktorskih tema i doktorskih teza, te za održavanje doktorskih seminara

Predavaonicu i termin potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarom. Prethodna rezervacija kod satničara je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničaru.

 

Rezervacija predavaonica u druge svrhe

Zaposlenici koji žele rezervirati predavaonicu za seminar, sastanak ili nešto drugo, mogu to učiniti sami kroz Djelatnički intranet > Dvorane, no moraju biti prijavljeni preko svojeg AAI@Edu.hr računa. Rezervaciju mora potvrditi satrničar. Ako nemate svoj AAI@Edu.hr račun, javite se satničaru za rezervaciju.


Obavijesti

Raspored sati za zimski semestar akad. god. 2023./2024.

Raspored ispita u jesenskom izvanrednom ispitnom roku akad. god. 2023./2024.

Repozitorij je prazan