Znanstveno-stručni simpozij

Seizmička i klimatska ugroženost dubrovačkog područja

 

Skup će prikazati znanstvena istraživanja vezana uz dvije najveće prirodne prijetnje dubrovačkom području: potrese i klimatske promjene. Obuhvatit će se različite teme seizmičke i klimatske ugroženosti tog područja, predočiti teorijske postavke istraživanja te prikazati najnoviji rezultati dobiveni aktivnostima projekata CRONOS1, DuFAULT2, Klima-4HR3 i SeisRICHerCRO2 čiji je nositelj Geofizički odsjek PMF-a Sveučilišta u Zagrebu, a u suradnji s Centrom za klimatološka istraživanja PMF-a.

 

            

 

Svrha skupa je prikazati najnovije rezultate istraživanja te potaknuti komunikaciju između znanstvene zajednice te donosioca odluka, ali i šire javnosti, posebno mladih.

Ovaj je skup od iznimne važnosti za znanstvenu i opću javnost, kao i za grad Dubrovnik i cijelo dubrovačko područje. Naime, dubrovačko je područje jedno od seizmički najaktivnijih područja u Hrvatskoj i jedno od aktivnijih područja u Europi. Također, klimatske promjene uzrokuju raznovrsne neželjene posljedice koje značajno utječu na okoliš i cijele ekosustave. Svrha skupa je prikazati najnovije dobivene rezultate istraživanja te potaknuti komunikaciju između znanstvene zajednice te donosioca odluka na razini lokalne samouprave i djelatnika gradskih i županijskih službi, ali i šire javnosti, posebno mladih.

Skup je podijeljen na dva dana: prvi dan je posvećen  prvenstveno "donosiocima odluka" i stručnjacima, dok je drugi dan fokus na mladima.

Prvi dan skupa posvećen je pojašnjavanju procesa koji definiraju klimatsku i seizmičku ugroženost te prikazu rezultata konkretnih istraživanja dubrovačkog područja i preporuka koje iz njih proizlaze. Ova tematska cjelina namijenjena je stručnoj i široj javnosti s posebnom pažnjom usmjerenom na donosioce odluka, lokalnu samoupravu i djelatnike različitih gradskih i županijskih službi.

Drugi dan skupa namijenjen je prvenstveno srednjoškolcima kako bi im se približile klimatološke i seizmološke teme. Želja je potaknuti mlade na osvješćivanje i promišljanje o prirodnoj ugroženosti njihovog kraja, ali i o rješenjima koja su znanstveno utemeljena.

Program skupa možete preuzeti ovdje (PDF) ili pogledati ovdje.

Za sudjelovanje na skupu potrerbno se prijaviti preko poveznice kako bi organizacija bila što uspješnija!

PRIJAVA NA SKUP

Skup možete pratiti preko platforme Zoom putem poveznice.

 

 

Znanstveni odbor

izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić
doc. dr. sc. Josip Stipčević

Organizacijski odbor

izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić
doc. dr. sc. Josip Stipčević
doc. dr. sc.Iva Dasović
Damjan Jelić
Helena Latečki
Iva Vrkić
Matej Žgela

 

1 Projekt CRONOS – Geofizičko-seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla financiran je Norveškim financijskim mehanizmom 2014. – 2021. te se provodi u suradnji sa Sveučilištem u Bergenu iz Norveške.

2 Istraživački projekti DuFAULT – Karakterizacija i monitoring rasjednog sustava šireg dubrovačkog područja i SeisRICHerCRO – Procjena seizmičkog rizika građevina kulturne baštine u Hrvatskoj financira Hrvatska zaklada za znanost.

3 Projekt Klima-4HR – Klimatska ranjivost Hrvatske i mogućnosti prilagodbe urbanih i prirodnih okoliša sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj, operativni program Konkurentnost i kohezija.

 

Organizacija skupa sufinancira se projektima CRONOS financiranog Norveškim financijskim mehanizmom 2014. – 2021., Klima4-HR sufinanciranog u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija Europskog fonda za regionalni razvoj, sredstvima Geofizičkog odsjeka PMF-a, te projektima koje financira Hrvatska zaklada za znanost.