DIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM

O studiju...

Uz kompetencije koje se stječu na prijediplomskoj razini, diplomski studijski program studentima nudi temeljito teorijsko i praktično upoznavanje osnovnih geofizičkih struka (meteorologije, fizičke oceanografije, seizmologije, geomagnetizma i aeronomije) te osposobljenost za početak stručnog i znanstveno-istraživačkog rada u području odabrane discipline: meteorologije i fizičke oceanografije ili seizmologije i fizike čvrste Zemlje, kao i upis doktorskog studija. Diplomski program logičan je i izravan nastavak prijediplomskog studija, no upis je moguć nakon završetka nekog drugog prirodoslovnog ili tehničkog pprijediplomskog sveučilišnog studija (npr. fizika – istraživački ili nastavnički smjer, matematika, elektrotehnika, strojarstvo, građevinarstvo, geodezija, geotehnika i sl.). Studij je podijeljen je u dvije smjera:

Magistri fizike – geofizike kvalificirani su za posao u znanstveno-nastavnim ustanovama, znanstvenim institutima, stručnim službama (DHMZ, Seizmološka služba, Hrvatski hidrografski institut), opservatorijima (meteorološkim, geomagnetskim i sl.), poduzećima za primjenjenu geofiziku, zračnim lukama, ustanovama za istraživanje mora, ustanovama za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja te sl.

Studentski voditelj za sve godine je dr. sc. Antun Marki, v. pred.

Izvedbeni plani i program studija možete preuzeti niže u Repozitoriju.

Upis na diplomski studij

Detalji razredbenog postupka za upis na navedeni diplomski program navedeni su u Odluci o kvotama i kriterijima upisa na prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija Fizika – geofizika. Upis provodi Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka koji se nalazi u zgradi Fizičkog odsjeka PMF-a na Bijeničkoj cesti 32. Više o upisu na diplomski studij možete pogledati ovdje.

Natječaj za upis na diplomski studij, odluka o kvotama kao i ostale aktualne i važne informacije u opisu na studij možete pronaći na stranicama Sveučilišta u Zagrebu na poveznici. Natječaj se u pravilu raspisuje u srpnju, a prijave za upis su u posljednjem tjednu rujna.

 

Diplomski ispit – završetak studija (upute)

Studij se završava uspješnim polaganjem diplomskog ispita. Diplomski ispit čine opći ispit znanja, kojim se dokazuje poznavanje struke geofizike, i obrana diplomskog rada. Pravilnik o diplomskom radu i diplomskom ispitu nalazi se u repozitoriju.

Diplomski ispit je javan i oglašava se na odsječkim oglasnim pločama najmanje sedam dana prije pristupa ispitu!

Temu diplomskog rada student odabire do kraja kalendarske godine u kojoj upisuje završnu godinu studija, a u dogovoru s nastavnikom i prema vlastitim sklonostima, te se u izradi služi stručnom literaturom i postojećim mjernim podacima, koristeći se stečenim znanjima o procesima u Zemljinoj kori, u moru i u atmosferi. Temu diplomskog rada (naslov na hrvatskom i engleskom jeziku) i (u pravilu) tročlano povjerenstvo koje predlaže mentor diplomskog rada mora potvrditi Vijeće Geofizičkog odsjeka na svojoj sjednici koja se održava početkom svakog mjeseca (osim u kolovozu).

Predavaonicu i termin potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom Geofizičkog odsjeka. Rezervacija kod satničara je obavezna! Nakon izbora termina, termin je potrebno potvrditi satničaru.

Termine svojih diplomskih ispita potrebno je prijaviti Referadi najmanje osam dana prije samog održavanja diplomskog ispita kako bi se sva administracija na vrijeme obradila i na vrijeme oglasilo odražvanje ispita!

Za više informacija pogledajte na povezniciodnosno pitajte Ured za studente Fizičkog i Geofizičkog odsjeka.

 

Oblikovanje diplomskog rada

Pravilniku o diplomskom radu i diplomskom ispitu dane su upute za pisanje diplomskog rada, za njegov sadržaj i oblikovanje.

Repozitoriju – diplomski ispit nalazi se dokument koji je pripremila Središnja geofizička knjižnica u kojem su definirana pravila za citiranje i referenciranje literature u u diplomskom radu, a slijede tzv. Harvardski stil (stil autor-godina).

Možete preuzeti i predložak za pisanje diplomskog rada u LaTeX-u i Microsoft Wordu u Repozitoriju – diplomski ispit. Za više informacija proučite Upute za pisanje diplomskog rada navedene u Pravilniku odiplomskom radu i diplomskom ispitu te Upute za citiranje i referenciranje Središnje geofizičke knjižnice.

 

Pravila polaganja diplomskog ispita

Diplomski ispit sastoji se od dva dijela:

1. provjere znanja iz geofizičkih kolegija prema popisu ispitnih pitanja koji se utvrđuje na početku akademske godine i

2. obrane diplomskog rada kojoj student pristupa nakon uspješno položenog prvog dijela ispita.

Datum obrane diplomskog rada određuje se u dogovoru s pristupnikom, a u pravilu će biti 3 – 7 dana nakon prvoga dijela.

Takav način polaganja diplomskog ispita odnosi se na studente diplomskog studija fizike – geofizike i primjenjuje se za studente koji su diplomski studij upisali ak. godine 2008./2009.

Više o pravilima polaganja diplomskog ispita pročitajte u Pravilniku.

 

Dogovaranje termina za diplomski ispit i obranu diplomskog rada 

Za održavanje diplomskog ispita i obranu diplomskog rada potrebno se najprije raspitati kod satničarke. Predavaonicu i termin potrebno je dogovoriti zajedno s članovima povjerenstva i satničarkom. Rezervacija kod satničarke je obavezna! Za sve dodatne informacije obratite se satničaru., dr. sc. Antun Marki, v. pred.

 

O polaganju diplomskog ispita i obrani diplomskog rada

O postupku polaganju diplomskog ispita i obrani diplomskog rada pročitajte više na poveznici!

 

Više informacija

Za sva pitanja u vezi diplomskog studija molim Vas obratite se pomoćnici pročelnice za nastavu izv. prof. dr. sc. Maji Telišman Prtenjak.

 

Potvrde za meteorologe u kontroli zračne plovidbe

Odlukom Vijeća PMF-a donesenoj na sjednici održanoj 23. lipnja 2016., Fakultet će studentima koji su završili diplomski sveučilišni studij Fizika-geofizika ili dodiplomski studij Diplomirani inženjer fizike; usmjerenje: Geofizika na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta te koji to zatraže, izdati Potvrdu o stečenim kompetencijama za potrebe rada u meteorološkoj službi u kontroli zračne plovidbe. Zahtjev za izdavanje Potvrde se predaje Studentskoj referadi Fizičkog i Geofizičkog odsjeka. Izdavanje potvrde se naplaćuje 900,00 kn.


Repozitorij – izvedbeni plan i program

Repozitorij – diplomski ispit