Seizmologija

Seizmolozi Geofizičkog odsjeka PMF-a istražuju uzroke i svojstva potresa s epicentrom u Hrvatskoj i okolici te fizikalna svojstava Zemljine litosfere na području cijele Hrvatske i šire, bave se inženjerskom seizmologijom i procjenom seizmičkog hazarda. Grupa seizmologa na Geofizičkom zavodu Andrije Mohorovičića bavi se prvenstveno znanstvenim istraživanjima i nastavom na studijima Geofizičkog odsjeka, dok se seizmolozi Seizmološke službe bave prvenstveno stručnim radom vezanim uz lociranje potresa i praćenjem seizmičnosti, unaprijeđenjem i održavanjem državne mreže seizmografa, izvještavanjem i sl. Rad seizmologa sa Zavoda i iz Službe se nadopunjuje.

 

Tekući znanstveni projekti

Naziv projekta Izvor financiranja Voditelj projekta

Geofizičko-seizmološka istraživanja potresom ugroženih područja u RH i razvoj atenuacijskih relacija predviđanja seizmičkog gibanja tla – CRONOS

Program Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva, Norveški financijski mehanizam 2014. – 2021. izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić
Karakterizacija i monitoring rasjednog sustava šireg dubrovačkog područja – DuFAULT (IP-2020-02-3960) Hrvatska zaklada za znanost doc. dr. sc. Josip Stipčević
Procjena seizmičkog rizika građevina kulturne baštine u Hrvatskoj – SeisRICHerCRO (IP-2020-02-3531) Hrvatska zaklada za znanost izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić

 

Završeni znanstveni projekti

Naziv projekta Izvor financiranja Voditelj projekta
VELEBIT od vrha do dna - multidisciplinarno istraživanje seizmoloških značajki i tektonike područja Velebita (IP-09-2014) Hrvatska zaklada za znanost prof. dr. sc. Marijan Herak
AlpArray

Hrvatska zaklada za znanost

Swiss National Science Foundation

prof. dr. sc. Marijan Herak
AlpArray-CASE

Hrvatska zaklada za znanost

Swiss National Science Foundation

doc. dr. sc. Josip Stipčević
Improvements in the Harmonized Seismic Hazard Maps for the Western Balkan Countries (NATO SfP Project 984374) NATO SfP

Prof. Dr. Zeynep Gülerce

(izv. prof. dr. sc. Snježana Markušić)

Seizmičnost Hrvatske
[Bibliografija (CROSBI), Otvorenje nove seizmološke postaje u Udbini]
MZO prof. dr. sc. Marijan Herak

Istraživanje geomagnetskog polja i nehomogenosti litosfere u području Hrvatske

[Bibliografija (CROSBI)]

MZO prof. dr. sc. Davorka Herak

Seizmičnost Hrvatske (119298)

[Bibliografija (CROSBI)]

MZO prof. dr. sc. Marijan Herak

Seizmičnost Hrvatske (0119333)

[Bibliografija (CROSBI)]

MZO prof. dr. sc. Marijan Herak
Assessment of Seismic Site Amplification and Seismic Building Vulnerability in the FYR Macedonia, Croatia and Slovenia (NATO Project SFP 980857) NATO SfP  

 

Baština Andrije Mohorovičića

Andrija Mohorovičić (1857-1936)

O Andriji Mohorovičiću

Memorijalne prostorije Andrije Mohorovičića

  

150. godišnjica rođenja
Andrije Mohorovičića

 

Obljetnice

100. godišnjica inženjerske seizmologije u Hrvatskoj

2010. - sto godina od otkrića Mohorovičićevog diskontinuiteta

Richardson, E. (2011): Andrya (Andrija) Mohorovicic, Earth 520: Plate Tectonics and People: Foundations of Solid Earth Science, Department of Geosciences, College of Earth and Mineral Sciences, The Pennsylvania State University.

 

 Razno

Epicentri potresa u Hrvatskoj

Petrinja-net – privremena mreža instrumenata za seriju potresa kod Petrinje 202./2021.

Potresi u području Ston-Slano 1996. godine

 


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan