Znanstveni projekt: Hidrodinamičko modeliranje sustava Plitvičkih jezera
Kratki opis Projekta:
 Cilj projekta je povećati postojeće spoznaje o geološkim, hidrogeološkim, hidrološkim i geokemijskim obilježjima sliva i jezerskog sustava, modelirati fizičke i kemijske procese koji se događaju unutar jezerskog sustava i/ili na njega utječu te u konačnici uspostaviti plauzibilni hidrodinamički model cijelog sustava. Takav model omogućio bi prognoziranje utjecaja mogućih promjena na jezerski sustav i posljedično održivo korištenje i zaštitu tog jedinstvenog krškog fenomena. Rezultati projekta također bi mogli u budućnosti poslužiti i za izradu modela rasta sedrenih barijera.

Voditeljica:  prof. dr. sc. Zvjezdana Bencetić Klaić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek, Zagreb)

Trajanje: 26. lipnja 2016. - 30. lipnja 2021.

Naručitelj: Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera"

Suradnici: 

  • prof. dr. sc. Sanja Kapelj (voditeljica tima; Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Varaždin)
  • doc. dr. sc. Josip Rubinić (voditelj tima; Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Rijeka)
  • akademik Mirko Orlić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek, Zagreb)
  • dr. sc. Mira Pasarić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek, Zagreb)
  • izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek, Zagreb)
  • dr. sc. Maja Bubalo (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geofizički odsjek, Zagreb)

Poveznice:


Obavijesti

Repozitorij

Repozitorij je prazan