Repozitorij

Repozitorij je prazan

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!

Fizička oceanografija I

Šifra: 44422
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Mirko Orlić
Izvođači: dr. sc. Maja Bubalo - Auditorne vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Auditorne vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Osposobiti studente za analizu podataka kojima su dokumentirana svojstva mora, za opis prostorne i vremenske raspodjele svojstava u svjetskim morima i oceanima te za elementarno modeliranje svojstava.

PLAN I PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod, predmet istraživanja, pripadnost područja, primjena istraživanja.
2. Metodologija istraživanja, povijesni razvoj oceanografije.
3. Mjerenje saliniteta i temperature.
4. Mjerenje tlaka, određivanje gustoće.
5. Analiza vodenih masa.
6. Mjerenje struja (indirektne metode, direktne metode po Lagrangeu i po Euleru).
7. Mjerenje kratkoperiodičkih (valomjer) i dugoperiodičkih (mareograf) oscilacija morske razine.
8. Istraživački brodovi i druge mjerne platforme, ekspedicije, daljinska istraživanja.
9. Jednadžbe gibanja i kontinuiteta, jednadžba stanja i njene aproksimacije, jednadžbe izmjene topline i soli, rubni uvjeti.
10. Svojstva mora i oceana: salinitet i temperatura.
11. Svojstva mora i oceana: tlak, gustoća.
12. Svojstva mora i oceana: vodene mase.
13. Jednostavno modeliranje prostorne raspodjele saliniteta.
14. Jednostavno modeliranje prostorne raspodjele temperature.
15. Jednostavno modeliranje godišnjih promjena temperature.

U okviru vježbi analiziraju se vertikalni profili saliniteta i temperature kao i horizontalna raspodjela tih parametara primjenom subjektivne i objektivne metode. Također se određuje vertikalna raspodjela tlaka uzimajući u obzir izmjerene profile saliniteta i temperature.

NAČIN UČENJA:
Slušanje izlaganja te proučavanje bilježaka i literature. Analiza podataka (vertikalna i horizontalna distribucija).

METODE POUČAVANJA:
Izlaganje i diskusija. Postavljanje zadataka zasnovanih na podacima prikupljenima ponajprije u Jadranu.

NAČIN PRAĆENJA I PROVJERE:
Pohađanje nastave, domaće zadaće, pismeni i usmeni ispit.

UVJETI ZA POTPIS:
Redovito pohađanje nastave, izrada domaćih zadaća.

NAČIN POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit.
Literatura:
  1. Knauss J. A.: Introduction to Physical Oceanography, Second Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1996.
  2. Open University Course Team: Seawater - Its composition, Properties and Behaviour, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford 1995.
  3. Open University Course Team: Ocean Circulation, Second Edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001.
  4. Stewart R. H.: Introduction to Physical Oceanography, Department of Oceanography Texas A&M University, 2003. (http://oceanworld.tamu.edu/home/course_book.htm)
  5. Talley L. D., G. L. Pickard, W. J. Emery and J. H. Swift: Descriptive Physical Oceanography - An Introduction, Sixth Edition, Elsevier, Amsterdam, 2011.
Preduvjeti za:
Polaganje predmeta :
Položen : Opća fizika 4
5. semestar
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geofizika - klimatologija, meteorologija, oceanografija, seizmologija
Termini konzultacija:

Obavijesti

Anketa

Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!